Diskussionsfrågor – Genetik & Genteknik
Diskutera frågorna nedan. Skriv ner vad ni kommer fram till. Motivera ert svar.
DNA-analys
1. DNA-analys används inom t.ex. kriminalvården och släktforskning. Hur långt tycker du
att man ska få gå med DNA-analys?
a. Ska vi i framtiden tillåta att resultatet från DNA-analys begärs in i samband med att
man söker ett arbete eller i samband med att man tecknar en sjuk- och livförsäkring?
b. Är det okej att ”skräddarsy” ett barn? Hur mycket ska föräldrar få reda på om deras
ofödda barns gener? Sjukdomar, kön, ögonfärg, musikalitet mm.
2. På Karolinska sjukhuset finns en biobank med blodprover från personer som är födda i
Sverige senare än 1975 (det så kallade PKU-registret). Detta får användas för vård och
behandling samt i forskningssyfte. Ska vi öppna denna biobank för t.ex. polisen som
därmed skulle få tillgång till ett omfattande DNA-register?
Kloning
3. I inslaget från vetenskapens värld så visade forskare hur man arbetar med kloning av
utrotningshotade afrikanska vildkatter.
a. Vad anser du om kloning som ett hjälpmedel i kampen mot utrotning av arter?
b. Man diskuterade även om det i framtiden skulle gå att klona nyligen utrotade
djurarter. Vad tycker du om detta? Finns det några svårigheter och risker?
Stamceller
4. Vissa anser att ett foster har ett fullt människovärde från och med befruktningen. Andra
menar att detta ökar gradvis under fosterutvecklingen. Vad anser du? Ska det vara tillåtet
att forska på embryonala stamceller i Sverige (vilket det är idag)? Tänk både på positiva
och negativa aspekter.
Genmodifiering
Vad väcker genmodifiering av växter och djur för känslor? Finns det en gräns för hur
mycket vi kan ändra om bland generna, och bör vi verkligen göra det? Eller har vi, såsom
naturens högst stående varelser, rätten att använda de nya verktygen fullt ut för att skapa
en bättre planet?
5. Ska vi tillåta ökad användning av GMO (genmodifierade organismer) inom jordbruket?
Vad finns det för för- och nackdelar med GMO? Tror du att vi i framtiden kommer att äta
hälsogrisen och järnberikat ris? Eller kanske kött framodlat i laboratorium?
6. I Sverige är det tillåtet att använda genteknik på mänskliga kroppsceller men ej på
könsceller eller befruktade ägg. Ska vi tillåta genmodifiering av människor? I vilken
utsträckning i så fall?
Gener & samhället
7. Hur har kunskapen om gener påverkat dagens samhälle (t.ex sjukvård,
livsmedelsindustri)