Introduktion till hematologi / Erytropoesen

advertisement
Introduktion till
hematologin
Stefan Jacobsson
Överläkare, hematologisk diagnostik
Laboratoriet för klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Göteborg, Sweden
Hematopoesens cellulära organisation
i stort
• Stamceller
• Progenitorceller
• Effektorceller
Erytrocytens underbara
öde
100 miljarder bildas varje dag
Innehåller 680 miljoner
hemoglobinmolekyler
Lever 120 dagar
Reser 48 mil
Är 8 µm bred
Skall igenom 3,5 µm tjock kapillär
Saknar
kärna
proteinsyntes
mitokondrier
Hur överlever den?
Erytropoes:
Erytroblastöar
Erytropoes:
makrofagens centrala roll
Globinkedjornas gener
2 αliknande
2 βliknande
HbA
2α
2β
HbA2
2α
2δ
HbF
2α
2γ
Globinkedjornas gener
Syntes av β-globinkedjor
LCR
ε
Aγ
Gγ
ψβ
δ
β
Download
Random flashcards
Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards