Forskning för bättre folkhälsa – framsteg inom typ 2

advertisement
Forskning för bättre folkhälsa
– framsteg inom typ 2-diabetes
fetma och hjärtsjukdomar
Europeiska forskningsrådet har under tio års tid finansierat framstående
forskning. För att fira alla forskningsgenombrott och nya upptäckter har
den 13-19 mars utnämnts till ”ERC-vecka”. Under veckan uppmärksammas
forskningen på olika sätt runt om i Europa.
Lunds universitets Diabetescentrum välkomnar alla till ett populärvetenskapligt
seminarium om de framsteg våra egna forskare med ERC-anslag gjort.
Måndagen den 13 mars, kl 18.00-20.30.
Jubileumsaulan, Jan Waldenströms gata 1, sjukhusområdet i Malmö
18.00 Introduktion av professor Erik Renström, moderator
10-POSTERS.indd
1
Tidigare diagnos ger bättre prognos – mot individanpassad diabetesvård
Leif Groop, läkare och professor i diabetes och endokrinologi
Hormoner – gårdagens livräddare är dagens sjukdomsframkallare
Olle Melander, läkare och professor i internmedicin med inriktning mot hjärt- kärlsjukdomar
Hjärtsvikt - orsaker och nya behandlingsmetoder
Gustav Smith, forskare och läkare
Paus
Samspel mellan gener, kost och tarmbakterier i kardiometabola sjukdomar och cancer”
Marju Orho-Melander, professor i genetisk epidemiologi
Is your lifestyle right for you? How our genes influence the health effects of diet and exercise
Paul Franks, professor i genetisk epidemiologi (föredraget ges på engelska)
Vi påverkas av våra gener – men vi kan också påverka dem
Charlotte Ling, professor i diabetesforskning
13/12/16
14:57
Download