Människans arvsmassa (DNA) kartlagd

Människans arvsmassa (DNA) kartlagd
Det internationella HGP-projektet (Human Genome Project) och det privatägda USA-företaget Celera Genomics skrev
vetenskaplig historia på måndagen genom att berätta hur människans arvsmassa (DNA = genomet) är uppbyggd.
Genernas struktur
Inuti en mänsklig cell
Nyckel till ordningsföljden
som bygger upp en gensektion
C Cytosin
S Socker
P
G Guanin
P Fosfat
S
A Adenin
P
T Tymin
Cell
Ribosom
Cellkärna
Innehåller 23 par kromosomer
(hälften av varje par från
modern och andra hälften
från fadern.
S
P
S
T
C
A
S
P
Kromosom
En bunt kemikalier lindade
i en DNA-spiral.
A
G
S
G
Baspar
T
DNA
DNA-molekylen är till formen en
dubbel spiral, sammanbunden av
kemikalier som kallas baser, av vilka det
finns fyra sorter. Ordningsföljden av
dessa baser bygger cellens genetiska kod.
T
S
P
C
S
P
A
S
P
S
P
”A” alltid i par med
”T” och ”C” med ”G”.
S
Från kod till protein
Varje omgång om tre bokstäver kan man tänka på som ord,
med varje ord korresponderande till en av 20 typer av
aminosyror – livets byggstenar.
Gen
DNA-sektion med
ett visst kännemärke.
De 20 aminosyrorna låses tillsammans i en förvirrande
ordning av olika kombinationer för att producera proteiner så
skilda som till exempel keratin (i hår) och hemoglobin (i blod).
Människa
60 000–
100 000
Mus
60 000–
100 000
Rundmask
19 000
Jäst
6 000
Källa: The Wellcome Trust, Nature, The Guinness Encyclopedia of the Human Being
Tunerkulosmikrober
4 000
Hur stor är
DNAskillnaden
mellan
olika
individer?
REUTERS
Genetisk information
Hur
många
gener
finns
i en
kropp?
Människa
till människa
0,2%
Människa
till schimpans
2%
av vår DNA har
ingen känd
funktion.
svenska grafikbyrån