Jägareförbundet Folkärna Jaktvårdskrets

Jägareförbundet Folkärna Jaktvårdskrets
Sammanställning av rapportering och inventering av varg i sydöstra Dalarna inventeringsperioden
2016-2017.
Inventeringens uppgift är att fastställa antalet revir och antalet par i ett område från 1 oktober till 31
mars. Området omfattar två Älgskötselområden i Gävle Dala Älgförvaltningsområde, Stjärnsund och
Garpenberg. Av inventerings resultat fastställs antalet individer huvudsakligen med hjälp av spårning
och DNA.
Rapporteringens uppgift är att fånga upp alla rörelser av alla vargar för att kunna varna jägare och
tamdjursägare i området, och pågår därför hela året. Resultatet läggs in SKANDOBS och skicka ut via
SMS i Supertext. Observationer sker med hjälp av synobservationer, spår, besiktning av slagna djur
och DNA.
Så här i inventeringsperiodens slutskede får vi på grund av snöbrist förlita oss på synobs- och
spillningsprov, så ring omedelbart in spillningar, som fram till 31 mars kommer att DNA testas.
De spårningar som hittills gjorts med tagna DNA prov är, 2 prov norr om Långshyttan(13/2-17), två
prov norr Stjärnsund(12/12-16-16/1-17), 2 prov Hummelbo(14/1-17) och 2 prov Vibberbo813/3-17).
De fyra förstnämnda DNA proven visade på samma individ nämligen en hane G11-15 som under 2014
lämnade födselreviret och 2014-2015 höll till i S Spjärsbodarna området som ligger öster om
Övertänger, och norr om Linghed.
Med stor sannolikhet kommer de fyra andra proven, om de provas, visa på samma individ, då det
framgår att det är hanar, då ensamma hanar ofta visar på detta beteende, och lämnar
revirmarkering.
Alltså har både Blåbergstiken och Hålnanparet lämnat och valt andra kärnområden, vilket DNA
prover från närliggande län kan komma att visa.
Antalet observatörer i området ökar ständigt, och antalet felrapporter från jägare minskar ständigt.
Fors den 17 mars 2017
Åke Berglund
070-582 25 92
Utskrivet 17 mars 2017