cellen del 2 - Andreas undervisning

advertisement
CELLEN DEL 2
Biologi årskurs 9
Vårterminen 2016
Biologiboken s. 324-326
CELLKÄRNAN
- Människans kroppsceller har 46 kromosomer = 23 kromosompar.
- Kromosom = färgad kropp, upptäcktes i slutet av 1800-talet.
- En kromosom består av en DNA-molekyl som innehåller från några
hundra upp till flera tusen gener.
- Gen = arvsanlag = ett avsnitt på DNA-molekylen, är en ritning för ett
protein som ska tillverkas i cellen.
- Genom = arvsmassa = totala mängden DNA i en cell.
HISTORIK
- Friedrich Miescher 1869 –
upptäckten av DNAmolekylen.
- Rosalind Franklin 1952 –
röntgenfoto av DNAmolekylen.
- James Watson och Francis
Crick 1953 – DNA-molekylens
struktur.
DNA
- Deoxiribonukleinsyra.
- I varje cell finns 2-3 meter DNA.
- Alla kända organismer har kromosomer
av DNA-molekyler.
- Två trådar som hålls ihop av bindningar
(= kvävebaspar) i en dubbelspiral.
- Det finns fyra olika kvävebaser som
bara passar ihop två och två – cytosin
(C) med guanin (G) och adenin (A) med
tymin (T).
- Arvsmassan i varje mänsklig cell
innehåller 3 miljarder kvävebaspar.
DNA
- Ordningen på tre kvävebaspar
(= triplett) bildar en kod för en
speciell aminosyra, eller en
start- eller stoppsignal för
kopiering.
- Detta anger hur aminosyrorna
ska sättas ihop och därmed
vilket protein som ska bildas.
- 5 % av cellens gener är aktiva.
- 95 % är icke-kodande DNA.
PROTEINTILLVERKNING
- Generna i DNA innehåller en
instruktion i form av en genetisk
kod för ett protein som ska
tillverkas i cellen.
- För att den ska kunna användas ute
i cellen måste den först kopieras.
- RNA = kopia av DNA.
- Med hjälp av RNA tillverkas
proteiner genom att aminosyror
sätts ihop av ribosomerna.
VANLIG CELLDELNING
-
Alla celler förökar sig genom delning.
Robert Remak 1800-talet.
Vanlig celldelning = mitos.
Kromosomerna är bara synliga strax
före en celldelning.
- Precis innan celldelningen bildas kopior
av kromosomerna (= replikation).
- Vid celldelningen bildas två nya
dotterceller som är kopior av
modercellen.
Download