Hur förs den genetiska informationen vidare?

advertisement
Hur förs den genetiska informationen vidare?
Sexuell fortplantning
Kloning
Celldelning
DNA replikeras (kopieras)
Könscell 23
kromosomer (n)
haploid
Vanlig cell 23 par
kromosomer (2n)
diploid
Celldelning
Det räcker med 46 celldelningar för att kroppen skall få sina 40*1012
celler. Många celler dör och därför pågår celldelningen hela tiden.
DNA replikerar, kopierar sig själv. 46 kromatintrådar blir 92.
Vanlig celldelning, mitos.
Celldelningen som sker
i könscellerna kallas
reduktionsdelning,
meios.
Vanliga
diploida
celler 2n
med 46
kromosomer.
Vid reduktionsdelning sker
en korsning av DNA mellan
kromosomerna (det är
därför dem har olika färger
i bilden). Delningen
fortsätter så att 4 nya
könsceller bildas och
antalet kromosomer blir då
23. Man säger att cellen är
haploid n.
Ur e-boken evolution och genetik av Kaj Schmidt. Samtliga bilder går under C.C 3.0 licens bildkälla Wikipedia.
Download