Kursplanering Genetik år 9, v.3-4, vt-17 (bi) Begreppslista

advertisement
Kursplanering Genetik år 9, v.3-4, vt-17 (bi)
Begreppslista:
allel
arv-miljö
arvsmassa
cell
Cellkärna
Cellens organeller
DNA
dominant anlag
gen, genetisk kod
genetik
genmanipulation
genmodifierad
genteknik
genterapi
heterozygot
homozygot
klon ( bild s. 77(växtklon))
kromosomer
könsbundet arv
könsceller (meios)
Mutation
mitokondrie
recessivt anlag
reduktionscelldelning,
stamcell
vanlig celldelning (mitos)
ärftlig
monogen
polygen
genvariant
Veckoplan:
v.3 -4 Genomgångar, filmer
v.5 Må: Läxförhör
Bedömning, examinationsform:
Skriftligt läxförhör
Bedömning, du ska kunna:
Läs igenom veckologgen så får du också en inblick i vad du ska kunna.
Du ska veta hur cellen är uppbyggd och var i cellen arvsmassan finns
Du ska veta att generna finns som sekvenser på den långa DNA-molekylen
Du ska veta att sekvenserna är upprepningar av fyra olika kvävebaser förkortade A,T,C,G
Du ska veta hur det går till då en cell delar sig, dels en vanlig kroppscell och dels
könscellerna. Du ska även förstå varför det är olika typer av celldelning (mitos, meios)
Du ska veta vad som menas med kromosomer, hur många kromosomer människa har samt
varför de är organiserade i par.
Du ska känna till något om mutationer och andra kromosomvariationer som påverkar t.ex.
olika sjukdomar och funktionsvariationer.
Du ska känna till Mendels ärftlighetslagar och hur man kan beskriva arv m.h.a. ett
korsningsschema.
Du ska förstå vad som menas med monogen (påverkas av en gen) respektive polygena
(påverkas av flera gener) egenskaper.
Du ska förstå hur egenskaper påverkas av både arv och miljö.
Du ska veta vad som menas med genterapi.
Förmågor och centralt innehåll enligt Skolverket:
Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö.
Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
Exempel på kunskapskällor
Biologi Direkt s. 284-305, utdelat häfte samt filmer och klipp som räknas upp i veckologgen
på NO och TK-sidan (no.sjostadsskolan.se). Då det står ”avancerat” så är det bara för dem
som är extra intresserade av att veta mer.
Download