GENETIK
Ärftlighetslära
BEGREPP INOM GENETIKEN
 DNA
 Gener
 Kromosomer
 Mitos
– Vanlig celldelning
 Meios – Reduktionsdelning
 Mutationer
 Korsningsschema
DNA, GENER
& KROMOSOMER
Kallas för en dubbelhelix
”Trappstegen” kallas
kvävebaser. Ordningen
på dem utgör våra gener
En jättelång molekyl som
är väldigt smal.
DNA finns till
största del i
kromosomerna
MITOS – VANLIG CELLDELNING
Sker när man växer
eller när celler skall
ersättas.
En cell med 46
kromosomer bildar två
celler med 46
kromosomer var.
Bild från: www.se.vwr.com
MEIOS - REDUKTIONSDELNING
Sker när det bildas
könsceller.
En cell med 46 kromosomer
bildar fyra celler med 23
kromosomer. Antalet
halveras mha dubbla
celldelningar.
Bild från www.shop.alega.se
MUTATIONER
Förändringar i det genetiska materialet. Kan
uppstå på grund av exempelvis:
• Kopieringsfel vid celldelning
• Virus
• Strålning
• Inverkan av kemiska ämnen
Har oftast en negativ inverkan på individen men
kan gynna arten på sikt.
KORSNINGSSCHEMA
Ett förenklat sätt att räkna på klassisk genetisk
nedärvning. Begrepp som förekommer:
• Dominant
• Recessivt
• Homozygot
• Heterozygot
• Intermediär nedärvning
• Anlag i könskromosomerna
B
b
B
BB
Bb
b
Bb
bb
♀
♂
Lyck
a till!