Kan en cell bli hur stor som helst? Tema: Cellen Aktivitetsblad 4

advertisement
Tema: Cellen
Aktivitetsblad 4
Kan en cell bli hur stor som helst?
Celler är små, mycket små. En prokaryot cell, en bakterie, är ungefär 1–10 µm i diameter medan en eukaryot
cell är ungefär 10-100 µm i diameter. Eftersom både giraffer och näbbmöss är uppbyggda av lika stora celler
verkar det som om det finns en optimal cellstorlek. I denna laboration ska du undersöka detta fenomen lite
närmare.
Uppgift
Du ska utföra ett modellförsök där du kommer att se hur snabbt en simulerad ”näringslösning” tas upp
av ”celler” med olika storlek. Cellmodellerna utgörs av agarkuber tillverkade av en 2,5 % agarlösning
och försedda med en indikator, fenolftalein. Agar är ett geleartat ämne som framställs ur rödalger. Den
näringslösning som ska användas för att ”mata cellerna” består av en 0,4 % NaOH-lösning.
Du ska också beräkna förhållandet mellan yta och volym hos celler samt hur stor del av cellerna som
tagit upp ”näringen”. Slutligen ska du formulera en slutsats om varför celler är just så stora som de är.
Utförande
1. Skär ut tre agarkuber så noggrant du kan med sidorna 1, 2 och 3 cm. Dessa kuber representerar tre
cellmodeller med olika storlek. Använd så lite som möjligt av agarblocken när du skär ut kuberna.
2. Placera cellmodellerna i en 400-ml bägare och häll på 0,4 % natriumhydroxidlösning så att de täcks
med lösning.
3. ”Mata cellerna” i ungefär 7 minuter. Vänd försiktigt på cellerna lite då och då med hjälp av en sked.
4. Ta upp cellmodellerna med hjälp av två skedar. Börja med den minsta. Lägg de tre cellmodellerna
på ett hushållspapper och torka av dem.
5. Skär cellmodellerna i två lika delar med en kniv. Börja med den minsta!
6. Mät med hjälp av en linjal hur långt ”näringen” trängt in i ”cellen”. Detta område är den färgade
delen av kuben. Mät också hur stor del av ”cellen” som inte har nåtts av ”näringen”, det vill säga
den ofärgade delen.
aktivitetsblad4_cellen
Tema: Cellen
Aktivitetsblad 4
Resultatbearbetning
Räkna ut yta, volym och förhållandet mellan yta/volym för de olika ”cellstorlekarna” och fyll i dessa värden i tabell 1. Förutom de ”cellstorlekar” du har utnyttjat ingår också två teoretiska värden på 0,1 cm
och 0,01 cm. Du kan fylla i tabell 1 utan att utföra laborationen.
Tabell 1
Kubsidans längd
(cm)
Yta
(cm2)
Volym
(cm3)
Kvot
Yta/Volym
3
2
1
0,1
0,01
Räkna ut hur stor andel i procent av cellen som har nåtts av ”cellnäringen” och för in detta värde i
tabell 2.
Tabell 2
Kubsidans längd
(cm)
Total volym
(cm3)
Ofärgad volym
(cm3)
Färgad volym
(cm3)
Färgad andel i %
av totala volymen
3
2
1
Åskådliggör i ett diagram hur den färgade andelen i procent av totala volymen beror på kubsidans
längd.
Källa
NE (enkel): cell, agar
aktivitetsblad4_cellen
Download