Kontrollskrivning I 2008 Cell- och molekylärbiologi

advertisement
Kontrollskrivning I 2008 Cell- och molekylärbiologi Biomedicinsk teknik
Skrivningen är på totalt 3 p, varje fråga 0,5 p. Tid 10 minuter eller kortare om alla blir klara
tidigare.
Namn:
Personnummer:
Fråga 1. Cellmembraner består mest av
a)
b)
c)
d)
e)
aminosyror
nukleinsyror
cellulosa
lipider
stärkelse
Svar:
Fråga 2. Proteiner hos levande organismer består av
a) av tjugo olika aminosyror
b) glykogen
c) vatten och organiska joner
d) olika typer av steroider
e) ribosomer
Svar:
Fråga 3. En plasmid är
a) en flexibel proteinmolekyl
b) en form av biologisk plast hos bakterier
c) biologisk plasma (endast i mer komplicerade celler)
d) en flexibel (plastisk) bakterie
e) en självreplikerande DNA-element
Svar:
Fråga 4. Vilket av följande påståenden är rätt?
a) Elektronmikroskopi har högre upplösning än ljusmikroskopi
b) Man kan inte mikroskopera levande celler
c) Fluorescensmikroskopi utnyttjar speciella fluormolekylerer
d) I mikroskopi ser man alltid olika typer av färgade strukturer i cellen
e) Bakterier är oftast för små att man skall kunna se dem med mikrskop
Svar:
Fråga 5. Mitokondrien
a) Är cellens primära energilagringscentral
b) Är usprunligen frilevande bakterier
c) Slukar mest energi i cellen
d) Behövs för att styra mitosen hos celler
e) Finns ivarje cell i ett exemplar
Svar:
Fråga 6: Apoptos
a) Handlar om brist på syre ivävnader
b) Ger ofta stora sår i kroppen
c) Är programmerad celldöd
d) Ger upphov till förgreningar i kroppen
e) Skyddar kroppen mot bakterier
Svar:
Download