Stratsys Manual

advertisement
Stratsys Manual
Funktioner
Det finns möjlighet att ange att vissa celler i tabellen ska innehålla beräknade värden. Du kan välja mellan att skriva egna formler eller
använda fördefinierade funktioner.
Skriv en egen formel:
Markera cellen som ska innehålla summan av beräkningen. Inled med = ange sen referenserna till cellerna du vill att formeln ska
innehålla i formelfältet längst upp till höger i skärmbilden. Ex. "=(A1+B1)/2". Formlerna skrivs på samma sätt som i ex. Excel.
Använd de fördefinierade funktionerna:
Markera cellen som ska innehålla summan av funktionen. Klicka i funktionsfältet längst upp till höger i skärmbilden. Välj bland
nedanstående. Funktionen skrivs i funktionsfältet. Där anger du vilka celler den ska referera till. Var noga med att avsluta parenteser
och att använda korrekta cellreferenser.
Summera celler ovan utom första
Summerar allt i kolumnen ovanför markerad cell förutom översta raden.
INRESUMMA(B1:B5)
Summerar värdena i B2, B3 och B4.
B4+C4
Summera värdena i B4 och C4
SUMMA(B1:B5)
Summerar värdena i B1, B2, B3, B4 och B5‚Äč
MEDEL(C1:C3)
Tar medelvärdet från C1, C2 och C3
Celler som innehåller funktioner eller formler låses för användarna vid inrapporteringen.
OBS! Alla intervall infattar även enhetstillagda rader inom intervallet. Så A1:A5 innefattar exempelvis A1.1 och A3.1.
1
Download