Summera, celler på samma blad eller från olika blad eller böcker

advertisement
Summera, celler på samma blad eller från
olika blad eller böcker
Author: [email protected]
Summera celler är en grundfunktion i Excel. Värdena i cellerna kan finnas i samma
blad, olika blad eller i olika böcker. En fil i Excel består av en bok, varje bok innehåller
blad. Summera genom att skriva in cellreferensen eller klicka på cellen.
1.
Skriv in cellreferensen
2.
Kontrollera din formel
Summera, celler på samma blad eller från olika blad eller böcker
1
3.
Klicka på cellen som ska ingå i
formeln
4.
Summera värden från olika blad
5.
Infoga en referens till en annan
bok
Summera, celler på samma blad eller från olika blad eller böcker
2
6.
Summera från två olika böcker.
(3D kalkyl)
Summera, celler på samma blad eller från olika blad eller böcker
3
Download