Bild 1

advertisement
Cellen och dess beståndsdelar
Cellmembran
Lysosom
Mitokondrie
Cellkärna med
kromosomer
Cellplasma
Ribosomer
Mitokondrien = omvandlar druvsocker till energi, cellens energifabrik
Ribosomen = klistrar ihop aminosyror till proteiner, cellens proteinfabrik
Lysosomen = klipper sönder olika ämnen till kortare molekyler, cellens
reningsverk
Cellkärnan = här finns allt DNA som styr alla cellens funktioner, cellens chef.
Cellplasma = en blandning av vatten, proteiner och kolhydrater som fyller upp
cellen.
Download