VAD ÄR EN CELL?

advertisement
VAD ÄR EN CELL?
Vad är liv?
Reproduktion
Kopiera sig
Variera sig
Ämnesomsättning
Energiomsättning
Anpassningsförmåga
(Rörelse)
Liv kan ha uppkommit
• i strandlaguner
• på havsbottnen
• djupt nere i
jorden/berggrunden
• i rymden
Prokaryoter
• DNA löst i centrum
• Små 0,5-2
mikrometer
• Lite DNA: 0,2-1
centimeter
• Enkel Celldelning
Eukaryoter
• Cellkärna med DNA
• ”Stora” 10-100
mikrometer
• Mycket DNA: 2
meter
• Mitosmekanisk
Celldelning
Cellens strukturer
1. Cellkärna
2. Mitokondrie
3. Lysosom
4. Centriol
5. Golgiaapparat
6. Endoplasmatiskt nätverk
7. Ribosom
8. Flagell
9. Cellmembran
10.Cytoplasma
Cellkärnan: Innehåller vårt DNA. Cellkärnan är också cellens ”kommandocentral”
som styr cellens olika funktioner. Detta gör den genom att reglera produktionen av olika
proteiner som kontrollerar cellens aktiviteter. Nästan alla celler innehåller en cellkärna
men röda blodkroppar saknar cellkärna medan bl.a. skelettmuskelceller har flera
cellkärnor.
Mitokondrier: Fungerar som cellens kraftstationer. De har efter DNA och var en gång
bakterier.
Lysosomer: Cellens Reningsverk. Bryter ned bakterier och partiklar som tagits upp av
cellen samt även cellens egna organeller om de blivit skadade eller slitna och inte
fungerar korrekt. När en cell dör frigörs enzymer från lysosomerna som bryter ned
cellresterna så att kroppen blir av med döda celler.
Cellmembranet: Består av ett dubbelt skikt av lipider (fettämnen) vilket innebär att
fettlösliga- men inte vattenlösliga ämnen kan passera membranet genom diffusion.
Membranet innehåller även många proteiner varav vissa bildar jonkanaler genom vilket
vattenlösliga ämnen kan passera.
Centrioler: Förekommer oftast parvis och har betydelse för bildningen av kärnspolen
som ansvarar för att kromosomerna dras isär och vid celldelningen.
Vävnader
• Flera celler som utvecklats för samma
specifika uppgift och som samverkar
bildar vävnader.
• Fem huvudtyper av vävnader
•
•
•
•
•
Epitel
Stödjevävnad
Flytande vävnad
Muskelvävnad
Nervvävnad
Organ
Om flera olika vävnader är sammalänkade och bildar
en speciell form och funktion så bildar de ett Organ.
Ett antal organ som samverkar bildar tillsammans
organsystem.
Organsystemen kommunicerar i sin tur för att skapa
så gynnsamma förhållanden som möjligt för kroppens
celler.
Organsystemen bildar tillsammans själva Organismen.
Download