CELLPLASMA, CYTOPLASMA - en trögflytande vätska som finns

advertisement
CELLPLASMA, CYTOPLASMA
- en trögflytande vätska som
finns inne i cellen och som
består bl.a. av vatten, salter
och proteiner
RIBOSOMER
- proteinfabriker- bygger
ihop proteiner av aminosyror
- det är cellkärnan (DNA)
som styr vilka proteiner som
ska bildas
CELLKÄRNA
GOLGIAPPARAT
- cellens ”chef”
-transportsystem
- innehåller arvsanlag (gener)
bearbetas, sorteras och
- styr alla funktioner i cellen
paketeras de proteinerna
- de (gener) bestämmer vilka
som tillverkas i cellen
ämnen som cellen ska
tillverka
LYSOSOM
CELLMEMBRAN
- cellens reningsverk
- skyddar cellens inre
städar cellen- det som kan
- cellens kontakt med
återanvändas förstillbaka till
omgivningen
cellplasman medan resten
cellmembrantransport-
transporteras ut ur cellen
transport av ämnena in och
ut ur cellen
ARVSMASSA, DNA
MITOKONDRIE
- allt DNA som finns i en cell
- cellens energiverk
- cellernas förbränningen
eller cellandning
- cellen omvandlar syret och
druvsockret till koldioxid
och vatten och då frigörs
energin
ENDOPLASMATISKA
NÄTVERK
- cellens transportsystem
- rörsystemet har kontakt
med både cellens kärna och
cellmembranet
- har ribosomer knutna till
utsidan
1. Vilka celldelar kan du se i mikroskop?
Växtcell
Djurcell
cellkärna
cellplasma
cellmembran
cellvägg
2. Orden och deras betydelse har hamnat i fel ordning här nedanför. Para ihop
de olika orden med rätt mening.
RIBOSOMERNA
innehåller arvsanlag och är cellens ”chef”.
MITOKONDRIERNA
omger cellen likt en tunn ”hud” som kan släppa
igenom olika ämnen.
CELLMEMBRANET
tillverkar proteiner i cellen.
CELLKÄRNAN
är vätskan i cellen som omger celldelarna.
CELLPLASMAN
ta hand om cellens avfall och tömmer ut det
ur cellen.
LYSOSOMER
förser cellen med energi.
http://kursnavet.se/kurser/bi1201/htm/m001/40070.htm
Download