Cellen i funktion

advertisement
Cellen i funktion
s. 148 - 161

Dagens lektion
 Människan som djur
 Våra förutsättningar
 Cellens uppbyggnad
 Cellmembranet, diffusion och osmos
Biosfären
 Livet på jorden och dess
begränsningar
 Var?
 Varför?
 Villkoren har förändrats
 För att livet skall bestå…
Vad är liv?
 Exempel
 S.k. organismer
 Vad har vi gemensamt?
 Vad skiljer oss åt?
Vad har vi gemensamt?
 Celler, minsta enheten
 Förökar sig
 DNA
 Energi, metabolism
Vad har vi gemensamt?
 Andningen, förbränning
kräver syre! (det finns
några undantag)
 Byggmaterial, kan komma
från olika ställen
 Rörelsen
Celler, den minsta enheten
 Storleksförhållandet
 Se här
 Eftersom den lever, ställer
det vissa krav på den…



Energiutbyte
Energiförsörjning
Annat?
 Organeller
Här finns kromosomer
som innehåller en
Dna-molekyl. Olika
avsnitt i Dnamolekylen utgör olika
arvsanlag. De
bestämmer cellens
egenskaper och
arbete.
Hinna som håller ihop och
skyddar cellen, påverkar
vilka ämnen som kommer in
och ut.
Lysosomer
håller rent, tar
hand om gamla
celldelar eller
främmande
ämnen som
exempelvis
bakterier.
Cellen har nätverk som fungerar som cellens transportsystem,
det så kallade endoplasmatiska retiklet. Ämnen som bildas
inne i cellen förs med hjälp av transportsystemet till utsidan av
cellen. I vissa delar av det endoplasmatiska retiklet bildas
proteiner. De sorteras och packas i den så kallade Golgiapparaten och transporteras sedan ut ur cellen.
Innehållet i cellen innanför
cellmembranet, mest vatten.
Cellens kraftverk.
Här bildas
energirika ämnen
från kolhydrater,
fett och proteiner.
När ämnena sedan
bryts ner i kroppen
frisätts energi. I
celler med hög
energiförbrukning,
till exempel
muskelceller och
leverceller, kan det
finnas flera hundra
mitokondrier.
Ribosomer är små
korn i cellen som
bygger ihop proteiner
av så kallade
aminosyror,
I cellkärnan finns bland
annat kromosomerna
Vakuolerna innehåller cellsaft. Större delen av
växtcellen brukar bestå av vakuoler.
Mitokondrier det är här
som energin i sockret
omvandlas till en form
som cellen kan utnyttja.
Transportsystem
Ribosomer producerar
proteiner.
Cellväggen består av cellulosa.
Cellväggen har små öppningar, så
att ämnen kan transporteras
mellan cellerna.
I kloroplasterna sker
fotosyntesen.
Delning (förökning)
 Delning -> två nya
dotterceller
 Allt liv börjar med en cell…
 Idag består du av många
celler…
 Celldelningen pågår hela
tiden!
Ämnesomsättningen
 I vår kropp behövs ca.
40 olika grundämnen
 Vissa omsätts
snabbt, andra
långsamt!
 En person som väger
70kg har ungefär:
•
44kg Syre
•
150g Svavel
•
15kg Kol
•
100g Klor
•
7kg Väte
•
100g Natrium
•
2kg Kväve
•
•
1,5kg Kalcium
50g
Magnesium
•
5g Järn
•
700g Fosfor
•
200g Kalium
Ämnesomsättningen
 Ämnesombyte med omgivning är nödvändig
 Näring måste intas!
 Samtidigt måste avfall avges!
 Encelliga organismer har samma behov som
flercelliga!
 Transportsystem kan vara nödvändigt
Växternas transportsystem
Vatten är lösningsmedel, kärlsträngar från olika delar
Vårt transportsystem
Vatten är lösningsmedel, kärl från olika delar
Energi och näring
 Energirik näring och mineralämnen
 Energirik näring är kemisk energi, (J) eller (kcal)
 Många energirika näringsämnen innehåller kol,
syre och väte
 Därför klarar sig växter och alger…
Salter och näring
 Kroppen behöver även andra ämnen för att
fungera
 Kväve och svavel ingår t.ex. i proteiner
 Magnesium ingår i klorofyll etc.
Download