Facit testa dig 6.1

advertisement
Facit Testa dig 6.1
FÖRKLARA BEGREPPEN
• cellteorin
Cellteorin är teorin om att alla växter och djur är uppbyggda av celler, en teori som visade sig vara helt
korrekt.
• cellandning
Cellandning, eller förbränning, är den kemiska reaktion i cellen som omvandlar glukos och syre till
koldioxid och vatten.
• cellmembran
Cellmembranet är cellens ”hud” och skyddar cellens inre, och är cellens kontakt med omgivningen.
• cellkärna
Cellkärnana är cellens ”chef” och styr det mesta som händer i cellen.
• celldelning
Celldelning är när en cell delar sig och bildar två exakt likadana celler.
• stamcell
En stamcell är en omogen cell som kan dela sig och bilda likadana stamceller, men som också kan dela sig
och utvecklas till mer mogna och specialiserade celler.
• vävnad
En vävnad är celler av samma sort som slår sig samman och bildar en vävnad.
• organ
Ett organ är när olika vävnader tillsammans bygger upp exempelvis hjärtat, lungorna eller hjärnan.
• organsystem
När flera organ samarbetar bildar de tillsammans ett organsystem.
• signalämne
Signalämnen är olika ämnen som cellerna använder för att ”prata” med varandra. Hormoner är ett
exempel.
1. Cellen får energi genom den kemiska reaktion som kallas förbränning eller cellandning.
Då omvandlas glukos och syre till koldioxid och vatten.
2. Cellmembranet skyddar cellens inre. Det släpper in ämnen som cellen behöver och
släpper ut det som cellen vill bli av med.
3. Nervceller, blodceller, muskelceller, fettceller, benceller och hjärtceller är några
exempel på de cirka 200 olika typer av celler som finns i vår kropp.
4. Cellkärnans DNA, som innehåller alla våra arvsanlag, bestämmer vilka proteiner
som cellen ska tillverka.
5. Cellens avfall tas om hand av speciella ”reningsverk”, lysosomer, och töms sedan ut
ur cellen.
6. Andningsorganen, matspjälkningsorganen, cirkulationsorganen och utsöndringsorganen
är fyra exempel på olika organsystem. Se s. 234–235 i grundboken.
7. a) Cellerna kan skicka meddelanden till varandra med hjälp av olika signalämnen,
till exempel hormoner.
b) Meddelandet kan exempelvis innehålla order om att cellen ska dela sig snabbare
eller att den ska tillverka mer av ett visst ämne.
Download