Bild 1 - Learnify

advertisement
Interfas- kromosomerna syns inte; DNA:t är som trådar
Profas I- överkorsning sker mellan homologa kromosomer
Metafas I- de fyra kromosomerna radar upp sig i mitten av cellen efter överkorsningen
Anafas I – icke homologa kromosomer dras mot kärnspolen
Telofas I resulterar i celler med hälften så många kromosomer som modercellen
Meios IIDen andra omgången för celldelning
Profas II
Anafas II- kromatiderna skiljs åt
Telefas II – resulterar i fyra haploida celler
Download