GENETIK (ÄRFTLIGHETSLÄRA) I cellkärnan finns DNA

advertisement
GENETIK (ÄRFTLIGHETSLÄRA)
I cellkärnan finns DNA - molekyler
DNA (DEOXYRIBONUCLEICACID)
DNA består av kvävebaser. I DNA finns 4 st. olika
kvävebaser Adenin (A), Guanin (G), Cytosin (C) och
Tymin (T). Dessa kvävebaser kan kopplas ihopa
parvis.
GENER
En gen är en sekvens av DNA. En
kvävebasordning i DNA som –A-T-C-A-G-C
utgör en gen (arvsanlag)
Dina gener är ett arv från dina föräldrar.
23 DNA - molekyler från pappa och 23
DNA – molekyler från mamman.
KROMOSOMER
MÄNNISKAN HAR 23 KROMOSOMPAR = 46
KROMOSOMER
Anlag
2 kromosomer i ett par innehåller dominanta
(starka) eller recessiva (vikande) anlag. De
kan även ha båda anlagen i ett kromosompar.
Ex. Röd : dominant. Blå : recessivt
När man gör korsningsschema brukar man
använda stora bokstäver för dominanta anlag
och små bokstäver för recessiva anlag.
Läs s. 310-316
Gör frågor s. 313 och 316.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards