Varifrån har du fått dina anlag?

advertisement
Varifrån har du fått dina anlag?
1+1=3
Var finns arvsanlagen?
Cellen
Cellkärna
Kromosom
DNA-molekyl
Arvsanlag = Gen
En gen består av ett antal kvävebaser
som tillsammans bildar en kod eller
ett recept på ett protein
Det finns fyra kvävebaser
T =tymin
G = guanin
C = cytosin
A = adenin
Kvävebaserna kan bara sitta ihop på ett
bestämt sätt.
T med A och G med C
Kromosomer
23par, 46st
•
•
•
Varje kromosom består av en DNAmolekyl
En från mamma och en från pappa i
varje kromosompar
Ett par talar om vilket kön det blir
X,X = flicka, X,y = pojke
DNA: DeoxiriboNukleinSyra
Anlag överförs från generation
till generation
De dominanta anlagen styr
Anlag kan vara
dominanta = starka
eller
recessiva = vikande
Homozygot eller heterozygot
Heterozygot - ett kromosompar
innehåller två olika anlag (hetero betyder olika)
Homozygot - ett kromosompar
innehåller två lika anlag (homo betyder lika)
Ögonfärg
Brun ögonfärg dominerar över blå
Två brunögda föräldrar kan
få blåögda barn om båda
är heterozygota
Ögonfärgen kan få olika färgnyanser om mer än
ett anlagspar samverkar vid befruktningen
Kille eller tjej?
Killar har en X- och
en Y-kromosom
Tjejer har två
X-kromosomer
Könsbundna arv
Färgblindhet och blödarsjuka är exempel på
könsbundet arv.
Framför allt är det män som drabbas.
Mutation
En förändring av arvsanlagen
I könscellerna – förändringen kan gå i arv till
kommande generationer
I vanliga kroppsceller – förändringen är
lokal, t ex olikfärgade ögon eller tumörer
Anne-Lie Hellström ©
Mutationer – på gott och ont
Sjukdomar/syndrom
kan uppkomma
vid mutationer
Nya arter kan
utvecklas och
överleva
Växt och djurförädling
Urval, korsningsförädling och insemination
är traditionella metoder vid växt och djur
förädling
Förädlingens resultat
Vi jämför nutid med början av 1900-talet:
• Hönsen lägger 3 ggr så många ägg
• Korna ger 3 ggr mer mjölk
• Grisarna innehåller mindre fett och växer
snabbare
• Gödkycklingarnas livstid har halverats
Belgisk blå
Ett resultat av målmedveten inseminationsavel som pågått de senaste decennierna
Vad kan hända?
Gamla växt och djursorter ersätts med nya
och mer lönsamma
Arvsanlagen hos de
gamla sorterna kan
komma att utrotas
Genbanken i Alnarp
viktig för att bevara
frön från hela Norden
Genteknik
Modern förädling där man t ex kombinerar
DNA från olika arter, s k hybrid-DNA
Genmodifierade organismer kallas också
GMO
Ett exempel är tomaterna
som fick en gen av ishavstorsken och blev mer
frosttåliga
GMO Eventuella för- och
nackdelar
En önskan om grödor
som leder till minskad
kemikalieanvändning
Förbättra kvaliteten på
grödorna så att de
innehåller t ex mer
vitaminer, proteiner, fett
Minska världssvälten
Urholkar den biologiska
mångfalden, dvs. de
sprids i naturen och
tränger undan
ursprungliga vilda arter
Vissa forskare tror att
de som äter GMO-mat
riskerar att förändra sitt
eget DNA
HUGO - The Human Genome Organisation
Ett internationellt projekt där framstående
forskare kartlade människans DNA.
98,6% av schimpansens DNA
överensstämmer med människans
Kloning ett sätt….
En cellkärna plockas från en vuxen individs
kroppscell blir så småningom en identisk kopia
av den vuxne
©
Snart kommer första supermänniskan
Med tiden kan det att bli möjligt att föra
in nya gener i ett befruktat ägg - alltså
förändra och designa sitt eget barn
Kom ihåg
Det är coolt att vara smart!!
Download