genetik del 3 - Andreas undervisning

advertisement
GENETIK DEL 3
Biologi årskurs 9
Vårterminen 2016
Biologiboken s. 332-333
KROMOSOMAVVIKELSER
- Skadade eller fel antal
kromosomer.
- Downs syndrom.
- Tre exemplar av kromosom 21 –
trisomi 21.
- Speciellt utseende.
- Utvecklingsstörning.
- Ökad risk för fysiska problem.
- En födsel på 700.
KÖNSKROMOSOMAVVIKELSER
- XYY – man, längre än genomsnittet,
en födsel på 1 000.
- XXX – kvinna, ingen speciell effekt,
en födsel på 1 000.
- XXY – Klinefelters syndrom, man,
minskad testosteronnivå, steril, en
födsel på 500.
- X0 – Turners syndrom, kvinna,
kortväxt, steril, en födsel på 3 000.
MUTATION
- Förändring i DNA.
- Albino – genen som tillverkar melanin saknas.
- Kan orsakas av gifter, strålning, kemikalier,
virus eller slumpen.
- Sker vid var tionde celldelning.
- Normalt repareras detta fel direkt.
- Ärftliga fel och hög ålder försämrar denna
förmåga.
- Cancercell – okontrollerad celldelning.
- Om en mutation sker i en vanlig cell förs den
inte vidare till nästa generation.
HUR DNA FÖRÄNDRAS VID EN MUTATION
Deletion
Insertion
ATCCACT
ATCCGGACT
Del av DNA
ATCCGACT
ATCCCACT
Substitution
LIVETS UTVECKLING
- De flesta mutationer ger försämrade
anlag.
- I sällsynta fall leder en mutation till
förbättrade anlag.
- Om en mutation sker i könscellerna förs
den vidare till nästa generation.
- Mutationer är tillsammans med det
naturliga urvalet förutsättningen för
evolutionen (= livets utveckling).
FÖRÄNDRADE ANLAG
- Oftast recessiva.
- Den nya egenskapen framträder först
när anlaget ärvs från båda föräldrarna.
- Nära släktingar har många
gemensamma anlag.
- Om de får barn med varandra (= inavel)
ökar risken för två recessiva anlag.
Download