Naturkunskap B HT-11 Instuderingsfrågor – Genetik S.109 – 123

advertisement
Naturkunskap B
HT-11
Instuderingsfrågor – Genetik
S.109 – 123, PPT, anteckningar samt NE.
Följande frågor har ni I läxa till tisdag 4/10: 1-9, 12-18, 20, 22, & 24
1. Förklara vad som menas med gener samt på vilket sätt bestämmer gener
proteinernas struktur
2. Vad är en triplett för något och vad anger en sådan?
3. Vilka kvävebaser hittar vi i DNA-molekylen
4. När och av vilka, publicerades den första beskrivningen av DNA-molekylen?
5. Hur många kromosomer hittar vi i en kroppscell (somatisk cell) respektive i en
könscell (gamet)?
6. Vad är en Zygot?
7. Vad kännetecknar en äggcell respektive en spermie?
8. Vad menas med alleler?
9. Vilket kromosompar är det som anger könet för en individ samt hur ser
uppsättningen ut för en kvinna respektive en man, ut?
10. Försök lista ut varför virus inte anses vara liv, utgå ifrån kriterier för liv.
11. Försök förklara på vilket sätt virus användes för fastställandet av DNA som den
arvsbärande substansen?
12. Vilka faser delar man in cellcykeln i?
13. Vad menas med homologa kromosomer?
14. Vad menas med att anlagen kan vara homozygota eller heterozygota? Ge
exempel vardera?
15. Vad menas med genotyp respektive fenotyp samt ge exempel?
16. Vad blir resultatet av mitos?
17. Var i kroppen sker meiosen?
18. Vad blir resultatet av meios?
19. Förklara vad som menas med genutbyte.
20. Vad innebär trisomi 21?
Naturkunskap B
HT-11
21. Vad innebär cancer
22. Vad innebär en mutation, vad har hänt på gennivå?
23. Vad menas med att en gen är dominant respektive recessiv?
24. När bildas det en hane respektive hona, vad avgör?
25. En recessiv sjukdom bundet till X-kromosomen yttrar sig lite olika könen
emellan. Förklara varför och på vilket sätt.
26. Vad är skillnaden mellan polygena egenskaper och monogena egenskaper?
27. På vilket sätt är generna inblandade I vilka blodgrupper vi har?
28. Vad kännetecknar s.k. embryonala stamceller och varför är dessa så
intressanta ur forskningssynpunkt?
Download