Vanlig celldelning kallas för meitos. • I detta fall skapas

advertisement
CELLDELNING
•
Vanlig celldelning kallas för meitos.
•
I detta fall skapas det en total kopia av originalcellen.
•
Alla kromosomer dubbleras i cellen och cellkärnan upplöses.
•
Kromosomerna placerar sig parvis i rad mitt i cellen
•
Kromosomerna dras till var sin sida av cellen.
•
Det nya cellkärnor som kromosomerna placeras i.
•
Sist så delar sig cellen i två delar med lika många kromosomer i varje cell
måndag 28 oktober 13
Mitos
måndag 28 oktober 13
Meios
•
•
•
•
Meios är ett finare ord för könscelldelning
•
Meios sker endast i könsceller.
måndag 28 oktober 13
Antalet kromosomer kommer att halveras.
Först så sker en mitos, efter det sker meios
De fyra nya cellerna kommer att ha slumpmässigt
50 % av generna i kromosomerna.
Meios
måndag 28 oktober 13
Gener
•
•
•
•
•
•
•
måndag 28 oktober 13
DNA är uppdelat i olika delar.
De delar som gör något i DNA kallas för gener.
Det olika många gener i olika arter.
Människan har ca 21,000 gener
Banan flugan har ca 13,600 gener
Fler gener betyder inte mer komplex.
Ris har ca 50,000 gener
Vad är en gen?
• En gen är endast en del av DNAt.
• Denna del kodar för en specifik aktion.
• Gener är endast information om en specifik
aktion och gör alltså inget aktivt i cellen.
• En del av DNAt avkodas och skapar RNA.
• Denna kopia består av en gen.
måndag 28 oktober 13
Gener
• Det finns dominanta och recessiva gener.
• De dominanta generna vinner alltid över de
recessiva.
• Vi får en genuppsättning av mor och en av
far.
• Genom att studera hur de kopplas kan ett
kopplingsschema skapas.
måndag 28 oktober 13
Gregor Mendel
• Tysk forskare som studerade växter.
• Genomförde ett experiment där han
studerade vilken färg en ärta fick.
• Såg att det fanns ett samband som vi snart
ska se på.
• Försökte studera djur på samma sätt men
detta visade sig svårare p.g.a. att det var
svårt kontrollera parningsförhållandena.
måndag 28 oktober 13
A - Dominant
a - recessiv
A
måndag 28 oktober 13
A
a
Aa
Aa
a
Aa
Aa
Alla får den dominanta
egenskapen.
A - Dominant
a - recessiv
måndag 28 oktober 13
A
a
A
AA
Aa
a
Aa
aa
En av fyra får den
recessiva egenskapen
och tre av fyra får
den dominanta
egenskapen.
Ex. från NP
Dominant A
Recessiv a
Det finns två varianter som kommer att ge
skrattgropar, AA och Aa.
Det finns bara en variant som ger inga nämligen aa.
måndag 28 oktober 13
Lösningen på NP frågan
A- Dominant
Totalt blir det medelvärdet
a - Recessiv av dessa resultat. (50% + 0%)/2= 25%
A
a
A
A
a
Aa
aa
a
Aa
Aa
a
Aa
aa
a
Aa
Aa
I fall ett så blir det 50% chans
att det blir skrattgropar.
måndag 28 oktober 13
Här blir det inga
skrattgropar.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards