Nyhetsbrev april 2017, Team Koloni

april 2017
Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e‐postklient, klicka här.
Skicka vidare | Prenumerera | Sluta prenumerera
Snart släpps vattnet
Våren är här och det är snart dags att
släppa på vattnet på Malmös alla
koloniområden.
Vi planerar att börja sätta igång vattnet
på de olika odlingsområdena under
vecka 15.
Toaletterna har öppnats på samtliga
odlingsområden och containrarna är på
plats.
Tänk på inför odlingssäsongen att
numret på din odlingslott måste vara
synligt. Det underlättar för nya
kolonister att hitta i området.
Läs mer om odlingsområdena
Nya odlingsformer
Det här året kommer vi satsa mer på
odlingsbäddar som kommer att finnas
för uthyrning inom Sege Park och
Valdemarsro odlingsområde. Håll utkik
på malmo.se/kolonier under våren om
du är intresserad av att hyra en sådan. malmo.se/kolonier
Vi har blivit ett team!
Fastighetskontoret har genomgått en
omorganisation där odlingslotterna nu
ligger under Team Koloni. För er odlare
innebär det en ny kontaktperson, Ranya
El Mughrabi. Hon är nu den du
kontaktar om du har frågor eller
behöver hjälp med något som rör
uthyrningen av odlingslotter.
Ranya når du via följande
kontaktuppgifter:
Telefon: 040 - 34 18 97
E-post: [email protected]
Anmäl stölder och
skadegörelse till oss
Om ditt område drabbas av stöld eller
skadegörelse, kan du nu enkelt
informera oss om det. Anmälningarna
kommer användas som ett underlag för
oss att arbeta vidare med säkerhets- och
trygghetsfrågor. Tänk på att du
fortfarande måste polisanmäla brotten
samt att kontakta ditt försäkringsbolag. Gå till anmälningssidan
Vårtips för både dig som
är ny eller gammal odlare
Våren här och vi vill passa på att skicka
med några tips med vad som kan göras
på odlingslotterna.
- Om du har en kompost, passa på att
vända den nu innan du lägger dit nytt
restavfall från vissna växter. På så sätt
syresätts komposten och det går fortare
i multningsprocessen. Du får på detta
sätt snabbare ny fin jord att använda på
din lott.
- Rensa bort gamla vissna växtdelar från
dina perenner så att solen når nya
knoppar och blad.
- Jordförbättra med gödsel eller med
jord från din kompost. - Om du redan är igång och sår nytt, skydda gärna med fiberduk så att inte eventuell
frost eller skadedjur kommer åt de nya skotten.
- Så gärna lite blommor på din lott, det är bra för pollineringen av dina övriga växter
längre fram i sommar.
Med vänliga hälsningar och förhoppningar om en god odlingssäsong,
Team Koloni/Fastighetskontoret
Ladda ner i PDF
Fastighetskontoret Malmö stad
E‐post: [email protected]
Telefon: 040‐34 10 00
malmo.se/kolonier