Tidslinje med rep

advertisement
Tidslinje med rep
Mål:
Utveckla förmågan att använda en historisk referensram som innefattar olika
tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
Material:
 Rep som är 15 m långt efter det att det är uppspänt
 tvättklämmor
 Laminerade tids kort, se nästföljande sidor eller kort med de tidsperioder och/eller
händelser som är aktuella för gruppen att repetera.
 Kort översikt över tidsperioderna ur ett Skåneperspektiv för den som vill ha kort
information kring tidsepokerna, se nästföljande sidor
Övning:
 Spänn upp repet så att det är 15 långt.
 Låt eleverna markera ut tidsperioderna med hjälp av ordkorten och tvättklämmor.
Dessa ska vara tidskronologiska. Hur långt ska det vara mellan korten om repet är
15 m långt och en meter representerar ett visst antal år (1 000 år = 1 m)
 Andra händelser och berättelser kan placeras in efterhand på tidslinjen.
Alternativ:
 Ni behöver ett rep, tvättklämmor och urklippta bilder av händelser under den
tiden som ni arbetar med.
 Spänn upp ett snöre mellan två träd.
 Låt eleverna sätta fast korten med hjälp av tvättklämmor i den tidsordning de
tycker är rätt. Diskutera om de sitter rätt. Är det några kort som ska flyttas?
Varför?
Foto: © Malmö stad / Eva Hörnblad
MALMÖ STAD
Pedagogisk Inspiration Malmö
[email protected]
FÖRHISTORISK TID
Jägar- och samlarstenåldern
Bondestenåldern
Bronsåldern
Järnåldern
MALMÖ STAD
Pedagogisk inspiration Malmö
[email protected]
HISTORISK TID
Vikingatid
Medeltid
Renässans och upplysningstiden
Industrialiseringen och franska revolutionen
MALMÖ STAD
Pedagogisk inspiration Malmö
[email protected]
Malmö 1600-tal
Malmö 1700-tal
MALMÖ STAD
Pedagogisk inspiration Malmö
[email protected]
Kort översikt över tidsperioderna ur ett Skåneperspektiv:
Förhistorisk tid
Den är från den tiden innan det fanns några skriftliga källor. Arkeologerna arbetar
med förhistorisk tid.
Jägar/samlar-stenåldern 1300 f. Kr- 4 000 f.Kr.
Det har funnits människor i det som i dag är Skåne ca senaste 15 000 åren. Det vill
säga sedan istidens inlandsis drog sig tillbaka från området.
Första tiden, från 15000 år sedan fram till 6000 år sedan, har vi den perioden som
brukar kallas jägar/samlar-stenåldern. De första människorna var här på tillfälliga
besök sommartid för att jaga, fiska och samla bär och nötter till mat. Det var en
väldigt lång period och i början av den här tiden var det en väldigt karg miljö, i slutet
prunkande urskogar med medelhavsklimat.
Bondestenåldern 4 000 f. Kr – 1700 f.Kr.
För ca 7 000 år sedan, under bondestenåldern, började de första verktygen dyka upp.
Det blev en övergång från att överleva av naturens kapital till att bruka jorden och bli
bofasta. Nu började människan på allvar omforma miljön, man tar aktivt bort skogen
för att skapa odlingsytor.
Att bli bofast och hålla djur betydde allt mer, men man hade en möjlighet att kunna
försörja fler. Det blev en stor ökning av befolkningen. Under den här tiden bygger
man de första, i dag äldsta stående monumenten, dösar.
Bronsåldern 1700 f. Kr – 500 f.Kr.
För 4000 år sedan till ca 2500 år sedan fanns en period som kallas bronsåldern.
Jordbruket utvecklades mycket under den här tiden. Korn som gav större skördar
odlades. För att kunna göra detta rensades marken från sten och man började bearbeta
jorden med en så kallad årder, en föregångare till plogen.
Skåne var en del av ett hantverksnätverk där man utbytte kunskap och erfarenhet i att
bearbeta metall. Livet i Skåne förändras mycket på grund av metallimporten. Här
tillverkades vapen och smycken av brons.
Järnåldern 500 f.Kr. ö 1050 e.Kr.
Järnåldern var en period på ca 1500 år, från 2500 år sedan till 1000 år sedan. Klimatet
började bli svalare och fuktigare. Gräsbetet växte bättre och det blev större skördar.
Man lärde sig att bryta järnmalm, smälta ut järnet och smida det till redskap och
vapen. Bosättningarna blev större och behovet av stallar för förvaring av boskapen
under de allt kallare vintrarna krävdes.
Vikingatid 800 e.Kr. - 1050 e.Kr.
Den sista perioden av järnåldern kallas i Norden för vikingatiden.
Medeltid 1050 e. Kr – 1530 e.Kr.
En historisk tidsepok.
MALMÖ STAD
Pedagogisk inspiration Malmö
[email protected]
Historisk tid 1530 e. Kr –
Historiker arbetar med historisk tid. De använder skriftliga källor för att studera
historiska händelser. Historisk tid börjar när det finns skriftliga källor att tillgå.
Litteratur- och källförteckning:
Nationalencyklopedin, historisk tid.
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/historisk-tid (hämtad 2017-0309)
Persson, Thomas, Museipedagog, Malmö Museer
MALMÖ STAD
Pedagogisk inspiration Malmö
[email protected]
Download