Läxa till den 24/3 Luft Du kan inte se luft. Den luktar inte, den smakar

Läxa till den 24/3
Luft
Du kan inte se luft. Den luktar inte, den smakar inte något, men
du kan känna den. I luften finns många olika gaser. Det finns
mest av en gas som heter kväve. Andra gaser är syre och
koldioxid.
Syre är viktigt för oss människor och djur
Vi behöver syre för att leva. Vi andas in syre som går ner i
lungorna och därifrån ut i hela kroppen. När vi har använt syret i
kroppen, andas vi ut en annan gas. Den kallas koldioxid.
Gröna växter gör syre
Det är de gröna växterna som gör allt
syre, som finns i luften. Syret bildas i
växternas blad och sedan kommer det ut i
luften. Det kallas fotosyntes. För att det
ska bli syre behöver växterna solljus och
vatten. De behöver också koldioxid.
Koldioxid finns i den luft som vi och
djuren andas ut.
Titta även på labbrapporterna för experimenten:
• Väger luft? (labbrapport)
En liter luft väger ungefär ett gram.
• Tar luft plats? (labbrapport)
•
Kall och varm luft (labbrapport)
Kall luft sjunker neråt. Varm luft stiger uppåt.