Hur kan man veta att luft finns när det inte syns?

advertisement
LUFT SYNS INTE MEN FINNS ÄNDÅ
Om man säger att en pepparkaksburk som står på
bordet är tom är det inte riktigt sant. Även om
pepparkakorna är uppätna finns det något annat i
burken, nämligen luft. Luften syns inte men finns
ändå alltid där.
Nu ska du få lära dig en del om vad luft egentligen är och vad luft har för
egenskaper.
Vad är luft?
Luft är en blandning av olika gaser. Den största delen, 78%, består av kväve (N).
Ungefär 20 % består av syre (O), det är gasen som vi behöver andas för att
kunna leva. Resten består av bl.a. koldioxid, argon, neon, väte och helium.
Ibland säger man att det känns instängt i ett rum och att luften har tagit slut.
Det man då menar är att syret i luften till viss del har förbrukats genom att vi
har andats in det och istället ersatt det med koldioxid som finns i vår
utandningsluft. Då behöver man öppna ett fönster för att släppa in nytt syre.
Hur kan man veta att luft finns när det inte syns?
Ren luft syns inte, smakar inte och luktar inte. Däremot kan man känna luft. När
du går ut en höstdag och det blåser ute så är det luften som rör sig. Du kan själv
skapa detta genom att vifta med ett papper framför ditt ansikte, luften framför
dig börjar då röra sig.
Väger luft något?
Det är lätt att tro att luft inte väger någonting men det gör den faktiskt. En liter
luft väger ungefär 1.3 g. Det innebär att om du skulle bygga en låda som är en
meter åt alla håll och fylla den med luft så skulle luften däri väga drygt ett kilo.
Luft kan också ge tryck. Om du fyller ett cykelhjul med luft så känner du hur
luften trycker mot gummit. Det är luften som gör att däcket inte blir platt när
du sätter dig på cykeln. Detta kallar man för lufttryck.
Runt omkring jorden finns det massor med luft. Skulle man väga alla luft runt
jorden skulle den väga ungefär 5 180 000 000 000 000 000 kg. Det området
runt jorden där luften finns kallas för jordens atmosfär. Atmosfären är
livsnödvändig för allt liv på jorden. Kommer man längre bort från jorden så blir
luften allt tunnare och den innehåller t.ex. mindre syre. Detta kan man märka
om man klättrar upp på riktigt höga berg. Ska man bestiga världens högsta berg
Mount Everest måste man ha med sig syrgastuber upp för att klara sig.
Varm och kall luft
När man värmer luft tar luften större plats, molekylerna
rör på sig mer. Den stiger då uppåt och lägger sig över
den kalla luften. Detta utnyttjar man bl.a. när man ska
flyga luftballong. Då värmer man upp luften i ballongen
vilket gör att luften då lyfter ballongen uppåt.
Riktigt kall luft sjunker nedåt. Den har alltså högre
densitet än varm luft. Det kan du märka om du öppnar
dörren till frysen. Det blir då kallt om fötterna.
Luften kan bli förorenad
Bilar släpper ut avgaser i luften, fabriker
släpper ut ämnen ur sina skorstenar etc.
Många av dessa ämnen är skadliga. Man kallar
sådana ämnen för luftföroreningar. Det är
svårt att se om luften är förorenad. De flesta
föroreningar är gaser som inte syns.
Ämnen som släpps ut i luften på detta sätt
följer med luften när den förflyttar sig. Om det sedan börjar regna så följer
luftföroreningarna med regnet ned till marken. Där kan dessa ämnen skada
både växter, djur och byggnader. Sjöarnas vatten blir surare och hela skogar
kan bli sjuka. Blir det för mycket luftföroreningar i luften kan även vi människor
bli sjuka.
Det är mycket viktigt att vi människor försöker att släppa
ut så lite föroreningar i luften som möjligt. Det gör vi
genom att t.ex. inte åka bil i onödan och använda oss av
avgasrening både på bilar och i fabriker.
Fundera på följande frågor:
Ge exempel på några ämnen som finns i luft.
Vad är skillnaden på varm och kall luft?
Varför är det viktigt att inte förorena luften?
Download
Random flashcards
Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards