Atomer

advertisement
Atomer
Atomer finns överallt
Supersmå
Bygger upp allting
Protoner, Neutroner och elektroner
• Protoner – positivt laddade dvs + laddade,
finns i atomkärnan
• Neutroner – neutrala, ingen laddning, i
atomkärnan
• Elektroner – negativt laddade dvs – laddade,
finns runt kärnan
• Atomkärna – i mitten av atomen, tyngst i
atomen
Grundämne
• Är det som bygger upp allting, Tex väte och
syre
• Finns i det periodiska systemet
• En typ av atom, tex guld, en guldatom är
grundämne men 10 guldatomer är också ett
grundämne
Kemisk förening
• Blandningar av grundämne
• Tex vatten H2O, 2 väte en syre
Molekyl
• Består av 2 eller fler atomer
Fast, flytande och gas
Fast flytande gas
Syre, väte, koldioxid och vatten
•
•
•
•
Syre och väte – grundämne
Syre O, Väte H
Koldioxid och vatten – kemisk förening
Koldioxid CO2, vatten H2O
Periodiska systemet
• Där finns alla grundämnen samlade
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards