Labb 6. Vi undersöker metaller

advertisement
Labb 6: Vi undersöker metaller
Syfte:
Undersöka 3 olika metaller och se hur ädla de är.
Hypotes:
Koppar är en ädel metall och bör därför inter vara väteutdrivande. Magnesium ligger
längre åt vänster på spänningsserien, det är alltså mer oädelt, och bör därför vara
den som driver ut mest väte av de tre.
Material:
 3 st. provrör
 Provrörsställ
 Tändstickor
 Saltsyra (utspädd, 2 mol/dm3)
 Små bitar av metallerna Mg, Zn och Cu
Genomförande:
Vi hällde i 3 cm saltsyra i varje provrör och märkte dem efter vilken metall som skulle
läggas i. Vi mätte sedan upp ungefär lika mycket av varje metall genom att väga alla
för sig. Sedan la vi i en metall i taget i sitt provrör och observerade vad som hände.
Om det kom upp gas gjorde vi knallgastet för att kontrollera att det var vätgas.
Resultat:
Metall
Koppar (Cu)
Zink (Zn)
Magnesium (Mg)
Bubblor
Inga
Ja
Jättemånga
Knallgastest
Kom ingen gas
Misslyckades
Fungerade
Temperatur (provröret)
Svalt
Lite ljummet
Varmt
När vi satte i koppar hände ingenting alls, kopparen låg bara kvar i syran. När vi la i
zinken så hände inte så mycket, men det kom lite bubblor. När vi la i magnesiumet hände det
mycket direkt och det kom massor av bubblor.
Slutsats:
Magnesium och zink är båda oädla eftersom de reagerade med saltsyran. Koppar är
en ädel metall och reagerade därför inte. Reaktionen var kraftigast hos magnesiumet,
eftersom det är den minst ädla metallen av dessa tre och den som är mest
väteutdrivande.
En felkälla kan vara att zinken var i pulverform, medan magnesiumet och kopparen
var i fast form. Detta gör så att alla får olika stor kontaktyta, vilket kan påverka hur
snabbt en reaktion sker.
Labben skulle kunna förbättras genom att vi testar fler metaller, och det skulle även
vara bra om vi inte vet var de ligger på spänningsserien. Alternativt hade vi kunnat ha
några olika metaller med liknande utseende, och sedan räkna ut vilken som är vilken
genom att se vilken som är ädlast. Det skulle vara intressant att även undersöka
halvmetaller, alkalimetaller och blandningar av olika metaller, så man kan jämföra
metallerna utifrån vilken ”typ” de är.
Fråga från pappret: ”Ge exempel på väteutdrivande metaller.”
T.ex. litium (Li), järn (Fe), tenn (Pb), aluminium (Al) och natrium (Na)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards