Elektrokemi - Samarbeta.se

Elektrokemi
Besvara varje fråga så gott du kan, allt är +. Om du inte kan
reaktionsformlerna med kemiska tecken så kanske du kan dem med ord?
Du får gärna rita bilder.
1. Min mammas gamla cykel blev stulen för ett tag sedan! Den var ca 30 år
gammal men det enda som hade rostat på den var tramporna och
pakethållaren så jag blev lite ledsen över att den försvann…
Hur kan den ha hållit så länge utan att rosta? Vad är rost och varför
rostar järnföremål?
2. Vi har jobbat med galvaniska element och elektrolys. Vad är det för
skillnad mellan galvaniska element och elektrolys? Hur går elektrolys till
och när använder man elektrolys? Ge exempel.
3. Korrosion är ett begrepp inom elektrokemin. Vad är korrosion, vad
händer när något korroderar, och yttrar det sig alltid på samma sätt?
4. Atomer och joner har vi pratat mycket om i både kemi och fysik. Beskriv
atomer, joner och förhållandet mellan dem. Hur kan jag göra om jag vill
ha en jonlösning? Kan jag styra om jag vill tillverka atomer eller joner, hur
i sådana fall kan jag göra det?
Bedömning på E nivå:
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och
omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och
beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Bedömning på C nivå:
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och
andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa
med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Bedömning på A nivå:
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar
och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom
dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.