Målbeskrivning Kemiprov 9F Vt 2017

advertisement
Målbeskrivning Kemiprov 9F Vt 2017
Kap 5 Salter och jonföreningar sid 124-129 + presentation ”Joner”(finns på
bloggen)
 Vad som menas med ett salt
 Hur ett salt kan framställas
 Egenskaper hos salter
 Namnge några salter och vad de används till
 Varför och hur jonföreningar bildas (se presentation ”Joner”)
 Kunna de vanligaste jonerna, hur vi kan utläsa dem från periodiska
systemet(se presentation ”Joner”)
 Kunna de vanligaste sammansatta jonerna (se presentation ”Joner”)
 Hur man skriver en jonförenings formel om man vet vilka joner som ingår
Kap 12 Metaller sid 315-333
 Metallernas fyra viktiga egenskaper
 Vad som menas med metallbindning och dess betydelse för metallernas
egenskaper
 Vad som menas med en ädel metall
 Skillnaden mellan mineral, bergart och malm
 Redogöra kort hur en metall utvinns ur en malm, tex järn eller aluminium
 Vad som menas med stål
 Hur metallframställning påverkar miljön
 Vad som menas med en tungmetall
 Varför vi ska återvinna metall
 Exempel på vad vi använder metaller till
 Vad som menas med en legering och ge exempel på sådana
 Vad som menas med korrosion och hur vi kan undvika det
 Hur ett batteri fungerar
 Vad som menas med elektrokemisk korrosion
 Vad som menas med en offeranod
 Skriva reaktionsformel för den metall som korroderar i ett batteri
Kap 13 Periodiska systemet sid 345-351
 Uppbyggnad av det periodiska systemet: grupper och perioder
 Grundämnesfamiljerna Alkalimetaller, halogener och ädelgaser och deras
egenskaper
 Vad som menas med molekylbindning, ge exempel på några molekyler
Övrigt
 Balansera reaktionsformler
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards