Mål - Ugglans NO

advertisement
Periodiska systemet / salter
Mål : år 9
Ht15
Provet berör:
 ugglansno.se - "Periodiska systemet / Salter”
 anteckningar
Centrala innehållet som berörs:
Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom
kemiska reaktioner.
Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.


Använda begrepp, teorier och modeller för att beskriva och förklara samband
Eleven ska kunna förklara (redogöra) för:







Beskriva några saker kring atommodellens eller periodiska systemets historia.
Atommodellen (delar, laddningar, vad händer när antalet partiklar förändras.)
Grundämnen, kemiska bindingar, kemiska föreningar, kemiska tecken.
Hur man skriver dit masstal, atomnummer och laddningar i det kemiska tecknet.
Periodiska systemet. Vad är grupp, period, speciella grupper och dess laddningar.
Salter. Hur de bildas och skriva kemiska formler. Hur salter analyseras.
Bindningar mellan atomer.
Ord: Grundämne, partiklar, kemisk förening, atom, molekyl, kemiskt tecken, kemisk bindning,
atomnummer, masstal, isotoper, atommassa, formelmassa, valenselektron, elektronskal,
ädelgasstruktur, alkalimetaller, halogener, ädelgaser, joner, fällning, jonlösning, analysera, reagens
Granska information, kommunicera och ta ställning.
Inget på denna förmåga denna gång
Planera och göra systematiska undersökningar.
Laboration "Reaktionshastighet”
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards