Periodiska systemet och atomen

advertisement
Oktober 2013
KEMI
P
e
r
i
o
d
i
s
k
a
I DETTA OMRÅDE KOMMER DU FÅ
LÄRA DIG OM:
•
•
•
•
•
•
•
Atomens byggnad
Olika atomslag
Periodiska systemets uppbyggnad
Djupare kunskaper om grundämnen
och grundämnesfamiljer
Metaller i jordskorpan
Joner, positiva och negativa
Kemiska bindningar
s
y
s
t
e
m
e
t
Sidhänvisning i Kemi puls
S. 104-113 metaller i jordskorpan
S. 114-115. tungmetaller
S. 184-187 atomen
S. 188-189 periodiska systemet
S. 190-191 joner
S. 191-193 oxidation, reduktion o
salter
S. 194-195 kemiska bindningar
+ utdelade stenciler, filmer
www: naturvetenskap.org,
periodicvideos.com
Du kommer att visa dina förmågor
genom:
- Aktivitet under lektionstid
- Att genomföra/observera laborationer
och skriva labbrapporter
- Muntliga diskussioner och resonemang
- Läxförhör
- Prov fredag 8 november
H e l e n a D a l i v i n • M Ä L A R H Ö J D E N S S K O L A • W W W. H E L D A . W O R D P R E S S . C O M
Oktober 2013
P ERIO D IS KA S Y S TEM ET
V EC KA LEKTION 1
LEKTION
40
41
42
43
44
45
Följande förmågor bedöms:
E
C
2
LEKTION 3
Intro grundämnen
Periodiska systemet
2 stenciler
Film: världens byggnad-
20 första grundämnena
Grundämnenas ordning
Grupp 1- Alkalimetaller
Grupp 2- Alkaliska
Demolabb
S. 188-189
jordartsmetaller
Grupp 1: Li, Na och K
S. 188-189
Grupp 2: Mg
Genomgång av labb-
Grupp 18- Ädelgaser
Läxförhör (E)
reaktionsformler
S. 188-189
Atomens byggnad, periodiska
Grupp 17- Halogener
Joner
S. 188-189
S. 190-191
Periodiska systemets uppbyggnad
systemet, grupp 1, 2, 17 o 18
Joner forts. S 190-191
Oxidation, reduktion och salter
Labb:
Läxförhör (E-C)
S. 191-193
Salter
Joner, oxidation, reduktion o salter
Labbrapport, mailas alt lämnas
in senast söndag 27/10
Kemiska bindningar s. 194-195
L
O
V
Metaller i jordskorpan: Au, Cu, Al
Tungmetaller
Prov ((E)C-A)
och Fe
S. 114-115
S. 104-113
A
Förmåga att använda fysiken begrepp,
modeller och teorier som rör samhället,
naturen och/eller inuti människan
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda/ välutvecklade
Förmåga för att beskriva och förklara
fysikens samband i samhället, naturen
och/eller inuti människan
Enkla samband
Utvecklade samband
Välutvecklade
Ge exempel på
Förklara
Se gemensamma drag
Beskriva
Förmåga att föra resonemang som rör
fysikens samband i samhället, naturen
och/eller inuti människan
Enkla motiveringar
Utvecklade motiveringar
Välutvecklade motiveringar
Förmåga att använda kunskaper i fysik
för att granska information,
Kan till en viss del
Utvecklat och relativt väl
Välutvecklade och väl underbyggt
Förmåga att kommunicera och ta
ställning i frågor som rör energi, miljö,
hälsa och/eller samhälle,
Deltar i diskussion
För diskussionen framåt
Fördjupar och breddar diskussionen
Förmåga att genomföra systematiska
undersökningar i fysik
Kan följa labbinstruktion
Dra enkla slutsatser
Bidrar med förslag till förbättringar
Enkla dokumentationer
Formulera enkla frågeställningar
Laborerar på ändamålsenligt sätt
Utvecklade slutsatser
Ger förslag till förbättringar
Utvecklade dokumentationer
Laborerar ändamålsenligt och
effektivt
Välutvecklade resonemang och
slutsatser
Anger möjliga felkällor
Välutvecklade dokumentationer
H e l e n a D a l i v i n • M Ä L A R H Ö J D E N S S K O L A • W W W. H E L D A . W O R D P R E S S . C O M
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards