Kemi- Atomen i närbild

advertisement
Elevplanering Puls upplaga 2 (Rosa)
Åk8
HT11
Kemi - Atomen i närbild
Kära 8: or, nu är det dags för ett viktigt kemiavsnitt!
Under några veckor kommer vi att studera atomens uppbyggnad och delar samt hur
det periodiska systemet fungerar. Det kommer att bli en hel del självständigt arbete
blandat med några genomgångar.
v.38-39 Atomens uppbyggnad och det periodiska systemet
Uppgifter:
Minns du 1-5
Arbeta med häftet:
s.181-187
s.209
J5 + periodiska systemet (baksidan),
5:2, 5:11
Lab:
J2, J4, demo - lågfärger
v.39-40 Jonbildning, kemiska bindningar
Uppgifter:
Minns du 6-10 Förstår du 1-5
Arbeta med häftet:
Lab:
v.41
Förberedelse jonjakten
s.194-197
Minns du 11-14 Förstår du 6-8
Arbeta med häftet.
Lab:
Jonjakten
Repetition
v.42
s.209
5:3, 5:4, 5:8, 5:10, arb.blad 8 & 9
Metaller
Uppgifter:
s.188-193
PROV Tisdag 18/10
s.209
Elevplanering Puls upplaga 2 (Rosa)
Åk8
HT11
Betygskriterier Kemi: Atomen i närbild
För att få Godkänt krävs:
 Känna till atomens olika delar och dess uppbyggnad.
 Ha viss insikt i hur periodiska systemet är uppbyggt och hur elektronerna fördelar sig
på de olika skalen K, L, M och N
 Känna till vad som är speciellt med metallbindning och vad den ger metallen för
egenskap.
 Du ska veta skillnaden mellan atom, jon och molekyl.
 Känna till valenselektronernas betydelse i kemiska reaktioner.
 Veta att en molekyl sitter ihop med molekylbindning (elektronparbindning) och känna
till några vanliga molekyler som t.ex. H2O, O2, CH4
 Känna till vad som menas med ädelgasstruktur.
 Kunna något om vad joner är. T.ex. att joner är elektriskt laddade partiklar och att
dessa uppkommer genom att atomer gör sig av med elektroner eller att atomer tar upp
elektroner.
 Känna till att salter är uppbyggt av joner.
 Du ska veta varför joner och molekyler bildas.
 Deltar aktivt i laborationer
För de högre betygen krävs dessutom:
 Kunna balansera enkla kemiska reaktioner.
 Veta vad som menas med en isotop.
 Känna till vad som menas med atommassenheten U
 Känna till vad som menas med masstal hos atomer.
 Känna till begreppet mol och kunna göra vissa beräkningar.
 Använder begrepp, modeller, teorier i situationer som är nya eller skapar nya
frågeställningar och hypoteser.
 Deltar aktivt och muntligt i diskussioner.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards