Kemi- Atomen i närbild

Elevplanering Spektrum Light
Åk8
HT11
Kemi - Atomen i närbild
Kära 8: or, nu är det dags för ett viktigt kemiavsnitt!
Under några veckor kommer vi att studera atomens uppbyggnad och delar samt hur
det periodiska systemet fungerar. Det kommer att bli en hel del självständigt arbete
blandat med några genomgångar.
v.38-39 Atomens uppbyggnad och det periodiska systemet
Uppgifter:
s.145-148,153
Testa dig själv 1-4
s.146
Testa dig själv 1-5
s. 148
Testa dig själv 1-3
s.153
Arbeta med häftet:
J5 + periodiska systemet (baksidan),
5:2, 5:11
Lab:
J2, J4, demo - lågfärger
v.39-40 Jonbildning, kemiska bindningar
Uppgifter:
Testa dig själv 1-3
Arbeta med häftet:
Lab:
v.41
Förberedelse jonjakten
s.152
Testa dig själv 1-3
Arbeta med häftet.
Lab:
Jonjakten
Repetition
v.42
s.152
5:3, 5:4, 5:8, 5:10, arb.blad 8 & 9
Metaller
Uppgifter:
s.149-151
PROV Tisdag 18/10
s.152
Elevplanering Spektrum Light
Åk8
HT11
Betygskriterier Kemi: Atomen i närbild
För att få Godkänt krävs:
 Känna till atomens olika delar och dess uppbyggnad.
 Ha viss insikt i hur periodiska systemet är uppbyggt och hur elektronerna fördelar sig
på de olika skalen K, L, M och N
 Känna till vad som är speciellt med metallbindning och vad den ger metallen för
egenskap.
 Du ska veta skillnaden mellan atom, jon och molekyl.
 Känna till valenselektronernas betydelse i kemiska reaktioner.
 Veta att en molekyl sitter ihop med molekylbindning (elektronparbindning) och känna
till några vanliga molekyler som t.ex. H2O, O2, CH4
 Känna till vad som menas med ädelgasstruktur.
 Kunna något om vad joner är. T.ex. att joner är elektriskt laddade partiklar och att
dessa uppkommer genom att atomer gör sig av med elektroner eller att atomer tar upp
elektroner.
 Känna till att salter är uppbyggt av joner.
 Du ska veta varför joner och molekyler bildas.
 Deltar aktivt i laborationer
För de högre betygen krävs dessutom:
 Kunna balansera enkla kemiska reaktioner.
 Veta vad som menas med en isotop.
 Känna till vad som menas med atommassenheten U
 Känna till vad som menas med masstal hos atomer.
 Känna till begreppet mol och kunna göra vissa beräkningar.
 Använder begrepp, modeller, teorier i situationer som är nya eller skapar nya
frågeställningar och hypoteser.
 Deltar aktivt och muntligt i diskussioner.