Ljud
• För att man ska kunna
skapa ljud måste man
ha ”atomer” som sätts i
rörelse.
• Det skulle kunna vara
luft, vatten, glas, järn…
• På Månen kan man
inte skapa ljud för det
finns ingen atmosfär…
• För att skapa ljud måste vi ha en ljudkälla. T ex en trumma. När vi
slår på trumman så sätts en våg av atomer i rörelse som skickas ut i
rummet. Men i med att trumman vibrerar fram och tillbaka så
skjuts det iväg mer atomer varannan gång…
• Här ser man
tydligt att mer
atomer skickas
iväg varannan
gång… De kallas
för ”förtätningar”
samt
”förtunningar”.
Man kan även
illustrera dessa
med vågor.
Frekvens
• Ex: Beroende på hur fort en högtalare vibrerar så bildas fler eller
färre vågor i luften.
• Antalet vågor på en sekund kallas för ”frekvens” och mäts i
enheten Hertz (förkortning Hz).
Låg frekvens
Hög frekvens
• Ljudvolymen illustreras på ett annat sätt:
genom att vågorna är låga eller höga.
• Höga vågor betyder hög ljudvolym och
tvärtom.
• Ljudvolym mäts i enheten decibel (db).
Decibelskalan
• Den mänskliga hörseln
uppfattar ca 10 dB höjning
som en fördubbling.
• Om örat - eller egentligen hela
hörselmekanismen - utsätts
för alltför högt ljudtryck kan de
fina hörselnerverna längst in i
hörsnäckan skadas. Skadan blir
permanent och de skadade
hörselnerverna kan aldrig
återställas eller ersättas.
Fortsätter man att utsättas för
alltför höga ljudnivåer kommer
hörseln successivt att bli allt
sämre.
http://ljudljus.wordpress.com/orat/
Vilka ljud kan vi höra?
https://www.youtube.com/watch?v=h
5l4Rt4Ol7M
• Vi kan höra mellan ca
20 Hz till ”20 000 Hz.
• Ultraljud är ljud över 20
000 Hz
• Infraljud är under 20 Hz
• Kan dessa ljud påverka
oss på något sätt?
• Var kan vi hitta infraoch ultraljud?
Ljudets fart
• Ljudet rör sig med ca
340 m/s i luft.
• I vatten: ca 1500 m/s
• I järn: ca 5000 m/s
Ljud i kallt och varmt
• I kall luft går ljudet
långsammare, då
atomerna rör sig inte så
mycket samt på grund av
att det finns färre atomer
i luften (de ”fryser ihop”).
• I varm luft rör sig
atomerna snabbare (de
har mer ”rörelseenergi”)
vilket innebär att ljudet
kan transporteras
snabbare.
En kul effekt av föregående:
http://www.schoolphysi
cs.co.uk/age1114/Sound/text/Refracti
on_of_sound/index.htm
l
https://www.youtub
e.com/watch?v=3m
clp9QmCGs
Resonans
• Resonans är när flera
saker vibrerar i samma
takt (med samma
frekvens) och därmed
förstärker varandra.
Dopplereffekten