Atomteori

advertisement
Atomteori
1) Atomernas uppbyggnad
a) Varje atom är uppbyggt av en atomkärna och ett ”elektronmoln”. Atomen är
till största del "tomrum". 99,9% av atomens massa är koncentrerat i
atomkärnan, som innehåller protoner och neutroner. Samtidigt utgör
atomkärnans diameter mindre än 0,0001% av atomens diameter. Resten
utgörs av elektronmolnen som innehåller elektronerna.
b) Ibland liknas atomen med solsystemet: solen är då atomkärna och
planeterna elektroner. Det finns ett antal likheter och olikheter. Fundera!
c) Protoner
• I kärnan
• Är plusladdade
• 1 till drygt 100 protoner i en atomkärna beroende på ämnet
• Antalet avgör ämnets egenskaper (avgör vilket grundämne det är)
d) Neutroner
• I kärnan
• Är neutrala, inte laddad
• Funkar som ”klister” som håller ihop plusladdade protoner
• Ungefär lika många neutroner som elektroner
• Antalet neutroner kan variera något i samma grundämne
och strålning".
e) Elektroner
"isotoper
• I elektronmolnen
• Är minusladdade
• Mycket mindre än protoner och neutroner, har nästan ingen massa
• Elektronerna snurrar runt kärnan som planeterna runt solen
• Varje atom innehåller lika många elektroner som protoner (undantag
joner).
2) Grundämnen
a) Antalet protoner (och elektroner) avgör ämnets egenskaper.
b) Järn atomer har alltid 26 protoner. Det finns inga järnatomer som inte har 26
protoner.
c) En atom med 47 protoner är alltid silver aldrig något annat.
d) I kemiska reaktioner kan elektroner övergå till bindningspartnern, helt eller
delvis.
e) Antalet neutroner i samma grundämne kan variera något. Det påverkar dock
"isotoper och strålning".
inte ämnets egenskaper i större utsträckning
Johannes Barth, Torpskolan, Lerum – www.lektion.se
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards