UPPGIFT 1 bygg en atom

advertisement
UPPGIFT 2 – bygg en atom-modell
Betyg sätts i kemi och slöjd och teknik
Du behöver:
1 periodiskt system
tändstickor utan svavel
cernit-lera i 3 olika färger
(trälim)
1 grovt snöre, ca 30 cm
synål med stort öga
kokande vatten
Uppgift:
Du ska välja en atom mellan atomnummer 1 och 10.
Du ska bygga en atom-modell med cernitleran och tändstickorna av din atom. Snöret ska
fästas i modellen för upphängning.
När modellen är ihop-monterad ska du hänga upp den i taket utanför ditt klassrum (akta
så inga dörrar eller huvuden krockar med modellen, då kan den ju gå sönder!)
Du ska också fästa en lapp med namnet på dig som skapare och på atomen (på svenska
och kemiska) vid din modell.
Regler vid modellbygget
Gul lera = protoner
Grön lera = neutroner
Blå lera = elektroner
protondiameter 1 cm
neutrondiameter 1 cm
elektrondiameter 0,5 cm
Exempel-bild:
He,
Helium
Av Anne 6.4
Viktigt! Välj rätt antal protoner, rätt antal neutroner, rätt antal elektroner!!!
(se instruktionen på baksidan)
Så här arbetar du med cernitleran.
När du gjort proton- och neutronbollarna klara trycker du försiktigt ihop dem, så de
fäster i varandra, men AKTA, så de inte blir alltför orunda, lite är ok.
Gör elektronbollarna vid sidan av.
Fäst tändstickor i proton-neutron-bollklumpen. 1 tändsticka för varje proton som finns.
Fäst elektronbollarna ytterst på varje tändsticka.
Fäst snöret genom någon av mitten-bollarna mha synålen. Kom ihåg att fästa snöret med
en knut!
Lägg försiktigt ner atomen i det kokande vattnet. Koka ca 5 min. Ta försiktigt upp. Alla
delar som ev lossnat ska limmas fast senare, när modellen torkat och stelnat ordentligt.
Bilden visar övre delen av det periodiska systemet (hela kan du se i power-point
presentationen ”Atomer” under NO-genomgångar).
Här förklarar jag hur du gör för att läsa hur många protoner, neutroner och elektroner
som finns i en atom och hur du tar reda på atomens namn.
1. Antal protoner (gula, 1 cm)
Läs atomnumret (uppe till vänster i varje ämnes-ruta)
Atomnumret = antalet protoner
Ex. H har atomnummer 1, As har atomnummer 33.
2. Antal elektroner (blå, 0,5 cm)
Samma som antalet protoner
3. Antal neutroner (gröna, 1 cm)
Beräkna masstalet minus atomnumret.
Masstalet hittar du längst ner i varje ruta. Det är ok att avrunda till heltal.
Ex. Masstalet för Li är 6,94. Avrunda till 7.
Masstalet för Al är 26,961. Avrunda till 27.
Beräkning Li-neutroner: 7 – 3 = 4 dvs 4 neutroner.
Beräkning Al-neutroner: 27 – 13 = 14 dvs 14 neutroner.
4. Atomens kemiska namn och svenska namn.
Namnet på kemiska är bokstaven/bokstäverna i rutan. H, Li och Al är kemiska
namn, sk kemiska beteckningar.
Namnet på svenska står i varje ruta direkt under den kemiska beteckningen, tex
väte, litium och aluminium.
Om du har frågor, kom till Anne Lucero eller Susanne Ågren.
Download