HJÄRTA, BLODOMLOPP, ANDNING

advertisement
HJÄRTA, BLODOMLOPP, ANDNING
Efter el som strömmar genom ledningar ska vi nu fortsätta med det som strömmar genom kroppens
ledningar, nämligen blodet. Hur fungerar hjärtat, vad har dess olika delar för betydelse för att vi ska
kunna leva? Vad transporteras med blodet? Hur fungerar lever och njurar? Vad har lungorna för funktion?
Kan blodet ha olika färg hos samma person? Det finns många frågor att ställa om dessa verkligen
livsviktiga saker. Avsnittet behandlas i kap 14 och delar av kap 13 i biologiboken och förutom text
arbetar vi med ”Testa dig själv”-uppgifter och naturligtvis olika övningar.
Avsnittet redovisas genom en inlämningsuppgift som ska lämnas in
fredagen den 28 januari.
Betygskriterier Biologi Hjärta och blodomlopp
Godkänd
Du ska kunna lite om hjärtats olika delar. På en bild ska du kunna pricka ut var
kammare, förmak och klaffar finns. (sid 274 - 277)
Du ska i korthet kunna beskriva de båda kretsloppen, var de börjar och vart blodet tar
vägen. (sid 275)
Du ska veta vilka olika typer av blodkroppar det finns och vilken uppgift de har.
(sid 280 – 282)
Du ska kort kunna redogöra för vad njurar och lever har för betydelse för blodet.
(sid 290 – 293)
Du ska kunna beskriva vilka olika blodgrupper vi kan ha och även kunna förklara vad
ett blodgivarschema är. (sid 285)
Förstå varför vi måste andas för att kunna leva. (sid 265)
Enkelt förstå luftens väg från inandning till blod. (sid 265)
Kunna nämna några problem som kan uppstå i luftvägarna. (sid 268 – 270)
Väl godkänd och Mycket väl godkänd
Du ska kunna redogöra mycket ingående för de olika kretsloppen. (sid 275)
Du ska kunna redogöra för vilka olika typer av blodkärl som finns och vad som skiljer
dem åt. (sid 274 - 275)
Du ska kunna berätta om flera hjärt- och kärlsjukdomar. (sid 286 - 289)
Du ska kunna redogöra för begreppet blodtryck och känna till något om farorna med
högt blodtryck. (sid 287)
Du ska ha mera kunskaper om blodet och blodkropparna. (sid 280 - 283)
Du ska kunna beskriva djupare vad som händer med blodet när det passerar genom
lever och njurar. (sid 290 - 293)
Du ska kunna beskriva vad immunförsvaret består av och hur det arbetar för att skydda
oss. (sid 282 - 284)
Du ska grundligt kunna beskriva andningen och utbytet mellan syre och koldioxid i
blodet. (sid 265 – 267)
Djupare kunna beskriva luftvägarnas försvar och de sjukdomar som kan drabba
luftvägarna. (sid 268 – 270)
Lycka till
Håkan
Download