Checklista - MCS Sweden

advertisement
Checklista för Elev med MCS
Vad orsakar/utlöser symptom och reaktioner?
Parfymer*
Vedeldning
Emissioner inuti bilar
Kryddor
Emissioner från byggnadsmaterial
Rengöringsmedel
Växter
Nya möbler
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Tobaksrök
Stearinljus
Matos
Citrus
Mögel
Trycksvärta
Elektroniska apparater, ex dator, kopiator, mm
Emballage
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Bilavgaser
Bekämpningsmedel
Vitlök
Kall luft
Målarfärger
Blommor
Plast och gummi
Pysselmaterial
_______________________________
_______________________________
_______________________________
*Parfymer kan finnas i produkter som tvättmedel, sköljmedel, hårstylingprodukter, rakprodukter,
tvål, lotion, deodorant, städprodukter, mm.
Vilka symptom kan uppstå vid exponering?
Klåda el brännande känsla i ögonen
Plötsligt bortfall av hörseln
Slembildning i bihålorna
Luktkänslighet
Kliande, irriterande hals
Bröstsmärtor
Oregelbunden hjärtrytm
Matsmältningsbesvär
Illamående
Inkontinensbesvär
Muskelvärk
Ledvärk
Värmevallningar
Överdriven svettning
Eksem
Domningar
Yrsel
Darrningar
Dåsighet
Sömnsvårigheter
Koncentrationssvårigheter
Ångest eller Oro
Gråtattacker
_____________________________
Tinnitusljud
Ljudkänslighet
Slembildning i halsen
Brännande smärta på tunga, lappar, mun
Andnöd
Tungt att andas
Snabb puls
Förstoppning
Kräkningar
Behov av att plötslig och/eller ofta gå på toa
Muskelsvaghet
Hudirritation
Frossa
Hudutslag
Rodnad på huden
Kramper
Svimningskänslor
Skakningar
Känslosamhet och Irritabilitet
Kognitiv nedsättning
Inlärningssvårigheter
Oförmåga att känna tillfredsställelse
_______________________________
_______________________________
Surrande ljud
Synnedsättning
Nästäppa
Heshet och röstförändringar
Hosta
Hjärtklappning
Magsmärtor
Diarré
Smärta, sveda vid urinering
Svårt att kissa
Muskelspänningar
Klåda
Akut törstig
Brännande känsla på huden
Huvudvärk
Förlust av muskelfunktion
Svaghet
Extrem trötthet
Hyperaktivitet
Förvirring
Depression
Humörsvängningar
_______________________________
_______________________________
Symptomen kan uppstå direkt eller efter ett par timmar och vara i flera dagar efter exponering.
Matallergier/Matintoleranser?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Övriga Allergier och Överkänsligheter?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Hur vill eleven att personalen skall agera vid en reaktion eller vid
symptom?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards