Orsak till sjukdom ur ett ayurvediskt perspektiv

advertisement
Orsak till sjukdom ur ett ayurvediskt perspektiv
Sjukdomsprocessen delas in i 6 steg
Diffusa symptom:
1. Ackumulering
Ansamling av doshan är snabbare än utsöndringen, aktuell dosha ackumuleras i
kroppen.
2. Provokation
Doshan lämnar sitt huvudsäte.
3. Spridning
Doshan går ut i vävnaden som är svag/predisponerad.
Tydliga symptom:
4. Upplagring
Doshan ansamlas i den första vävnadstypen som har någon form av svaghet.
5. Manifestation
Sjukdomen är mer utpräglad och symptom mer tydlig
6. Differentifiering
Den störda doshan har gått in i flera vävnader och stör hela kroppens som helhet.
Kroppen anpassar sig till ett kroniskt sjukdomstillstånd
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards