Plague – Wordlist
English
Ability
Abnormalities
Abscess
Access
Accident
Adapt
Allergic reaction
Alter
Anaemia
Anarchy
Appear
Approve
Arid environments
Arterial membranes
Automatically
Avian carriers
Bacteria
Bacterial resilience
Behavioural
Bio-weapon
Blister
Borders
Bottom left corner
Breeding grounds
Burst
Carrier insects
Casual
Cause
Chance of survival
Combo
Common
Common cold
Common flea
Complex
Compulsive
Contagious
Contagiousness
Corpse
Corpse disposal
Coughing
Cure
Customize
Cyst
Swedish
Förmåga
Böld
Tillgång
Olycka
Anpassa sig
Allergisk reaction
Förändra (något)
Anemi, blodbrist
Anarki
Dyka upp
Godkänna
Ökenklimat, torrt klimat
Automatiskt
Flygfarkoster
Bakterier
Bakteriellt motstånd
BeteendeBiologiska vapen
Blåsor
Gränser (mellan t.ex. lander)
Hörnet nere till vänster
Spricka
Smittobärande insekter
Vanlig, vardaglig
Orsak
Chans till överlevnad
Kombination
Vanlig
Vanlig förkylning
Loppa
Komplex, avancerad
Obligatorisk, som man måste göra
Smittsam
Lik
Hosta
Botemedel
Förändra för att passa något
Cysta
Decrease
Defend
Dehydration
Dengue virus
Destroy
Devolve (opposite: evolve)
Diarrhoea
Discharge
Discomfort
Disease
Distract
DNA alteration
Drug
Dust particles
Dysentery
Effort
Emergency
Emotional
Eradicate
Evolve
Exercise
Fatal
Fever
Flesh
Flesh eating
Fluid
Frontal cortex
Funding
Fungal spores
Fungus
Government
Grow exponentially
Haemoglobin
Haemorrhagic shock
symptom
Haemorrhaging symptom
Harmless
Healthcare
Healthy
High density
Human experimentation
Humanity
Humid
Humid environments
Hyper sensitivity
Hyper-realistic
Hypoxia
Immune suppression
Minska
Försvara
Uttorkning
Denguevirus
Förstöra
Dra tillbaka utvecklingen
Diarre
Sjukdom
Distrahera
Förändring av DNA
Läkemedel, medicin
Dammpartiklar
Dysenteri
Ansträngning, forsook
Akutfall
Känslomässig
Utplåna
Utveckla
Träning, motion
Dödlig
Feber
Kött, ???
Köttätande
Vätska
Ekonomiskt bidrag
Svampsporer
Svamp
Regering
Växa exponentiellt
Hemoglobin
Symptom på blödningschock
Symptom på blödning
Oskadlig
Hälsovård
Hälsosam, frisk
Hög densitet
Experiment på människor
Mänskligheten
Fuktig
Fuktiga miljöer
Hyperkänsklighet
Hyperrealistiskt
Nedsättning av immunsystemet
Immune system
Inability
Increase
Indirectly
Infect
Inflammation
Insanity
Insert
Insomnia
Internal
Internal bleeding
Internal haemorrhaging
Investigate
Irritable
Lethal
Likelihood
Limit
Lump
Lymphocytes
Manually
Mass grave
Modify
Motor neurons
Mutate
Mutating
Nano-virus
Nausea
Neuropathic action
Obstruct
Options
Painful
Paralysis
Parasite
Pathogen
Plague
Plane transmission
Pneumonia
Potential
Prevent
Prion
Profuse bleeding symptom
Public buildings
Pulmonary fibrosis
Pulmonary oedema
Rapid
Rash
Research
Resistance
Immunsystem
Oförmåga
Öka
Indirekt, via något annat
Infektera
Inflammation
Galenskap
Infoga
Sömnlöshet
Inre (om t.ex. medicin)
Inre blödning
Inre blödning
Undersöka, utreda
Irriterad
Dödlig
Sannolikhet
Gräns, begränsning
Klump
Lymfocyter (en sorts vita blodkroppar)
Manuellt, för hand
Massgrav
Modifiera, ändra
Mutera
Muterande
Nano-virus
Illamående
Blockera, hindra
Valmöjligheter
Smärtsam
Förlamning
Parasit
Pest
Överföring via flyg
Lunginflammation
Potential, möjlighet till utveckling
Förebygga
Offentliga byggnader
Snabb, hastig
Utslag, klåda
Förska, undersöka; forskning
Motstånd
Resistant
Respiratory system
Rodent
Rural
Safeguard
Scarring
Select
Ship transmission
Shortness of breath
Skin lesions
Smallpox
Sneezing
Spread
Stomach lining
Strategy
Struggle
Subtle
Surroundings
Susceptible
Swelling
Symptoms
TB
The Black Death
The Spanish Flu
Tissue type
Total organ failure
Transmission
Transmission traits
Trauma centres
Tumours
Ultimate
Unlimited
Urban area
Vector
Virus
Vomiting symptom
Vulnerable
Weak
Wealthy
Wipe out
Withstand
Motståndskraftig
Respirationssystemet, andningssystemet
Gnagare
Lantlig
Ärrvävnad
Välja ut (av några alternativ)
Överföring via skepp, båt
Andfåddhet
Smittkoppor
Nysa
Sprida
Magväggen????
Strategi, plan
Kamp; kämpa
Diskret, vag, otydlig
Omgivning
Svullnad
Symptom
Tuberkulos
Digerdöden
Spanska sjukan
Vävnadssort
Överföring
Överföringsspår
Akutcentra
Tumörer
Sista
Obegränsad
Stadsområde
Virus
Sårbar, känslig
Svag
Rik
Utplåna
Stå emot