I Linnés fotspår - Vetenskapens Hus

I Linnés fotspår
Skolprogram i biologi för grundskolan F-åk 6
Vi reser tillbaka till 1700-talet för att gå en vandring genom Bergianska trädgården och genom Carl von
Linnés liv. Hur levde Linné och vad gjorde han för vetenskapen? Vi möter också många intressanta växter,
både svenska och exotiska, som Linné och hans lärjungar mötte och studerade.
Carl von Linné på vår hundrakronorssedel
Teori och laboration
Besöket består av en vandring i Bergianska trädgården, där vi följer Linnés liv i mer eller mindre
kronologisk ordning – från uppväxten i Småland och läkarutbildningen, till Lapplandsresan och
lärjungarnas äventyr ute i världen. På vägen tar vi upp hur det var att leva i 1700-talets Sverige,
dåtidens läkekonst och läkeväxter, samt några av Linnés bidrag till taxonomin och systematiken –
och hur dessa upptäckter förhåller sig till dagens vetenskap.
Anknytning till kursplan
Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara
naturen; skildringar av livet förr och nu; arter i närmiljön samt hur arter kan sorteras, grupperas och
artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
Inför besöket, i samband med bokning kan du som lärare önska nivå på undervisningen.
Skolprogrammet kan fungera antingen som en introduktion till studier om Linné och växter eller
som en fördjupning. Aktiviteten tar 60 minuter och hålls för max 20 elever. Samlingsplats utanför
Edvard Andersons växthus i Bergianska trädgården. Detta skolprogram kan med fördel kombineras
med Växtdetektiven, som passar bra att genomföra i halvklass parallellt med detta program.
Kontakt: [email protected]. Välkommen att boka besök!
BI_I_Linnés_fotspår_grF6_04verF
www.vetenskapenshus.se
I Linnés fotspår
Skolprogram i biologi för grundskolan åk 7-9
Vi gör en vandring genom Bergianska trädgården och genom Carl von Linnés liv. Hur levde Linné och vad
gjorde han för vetenskapen? Vi möter också många intressanta växter, både svenska och exotiska, som
Linné och hans lärjungar mötte och studerade.
Carl von Linné på vår hundrakronorssedel
Teori och laboration
Besöket består av en vandring i Bergianska trädgården, där vi följer Linnés liv i mer eller mindre
kronologisk ordning – från uppväxten i Småland och läkarutbildningen, till Lapplandsresan och
lärjungarnas äventyr ute i världen. På vägen tar vi upp hur det var att leva i 1700-talets Sverige,
dåtidens läkekonst och läkeväxter, samt några av Linnés bidrag till taxonomin och systematiken –
och hur dessa upptäckter förhåller sig till dagens vetenskap. Vi avslutar med ett besök i tropikerna.
Anknytning till kursplan
Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället,
människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen. Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik. Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas
utifrån släktskap och utveckling.
Inför besöket krävs inga förberedelser. Aktiviteten tar 60 minuter och hålls för max 20 elever under
maj-sept. Samlingsplats utanför Edvard Andersons växthus i Bergianska trädgården. Detta
skolprogram kan med fördel kombineras med Regnskogsträd eller ökenväxt, som passar bra att
genomföra i halvklass parallellt med detta program.
Kontakt: [email protected]. Välkommen att boka besök!
BI_I_Linnés_fotspår_gr79_04verF
www.vetenskapenshus.se