Projekt: Trädgård
Tidsplan: Två dagar på hösten och två dagar på våren
Ämnen som ingår i projektet:
Svenska
 Ord
 Naturdikter
 Trädgårdsbeskrivningar
Historia
 Linnés resa
 Historiska trädgårdar
Engelska
 Ord
 Instruktioner
Matematik
 Area
 Volym
 Skala
Naturkunskap
 Kretsloppet
 Fotosyntesen
 Återvinning
Estetiska ämnen
 Skapa din egen trädgård
(skiss/modell)
Projekt: Nyhetsmorgon

Daglig morgonsamling med SVT Play – ca 30 minuter

Relationsbefrämjande

Allmänbildande

Anknytning till studierna

Språkbefrämjande

Uppsamling av eftersläntrare