Kärleksliv - Vetenskapens Hus

Kärleksliv
Skolprogram i biologi för grundskolan åk 8-9
Förälskelse, lust och preventivmedel är några aspekter av vårt kärleksliv som berörs under denna
interaktiva föreläsning och växtvandring i Bergianska trädgården. Vi berättar om växterna i parfym,
kosmetika och preventivmedel och tar upp hur människorna gjorde innan dagens preventivmedel fanns.
Sveriges äldsta kondom
Teori och laboration
Hur lockar vi till oss någon? Vi anknyter till senaste forskningen och funderar över vad som kan
vara lockande. Besöket består av en föreläsning i Naturens Hus samt en vandring i Bergianska
trädgården, där vi tittar närmare på de växter som påverkar vårt välbefinnande och vår sexuella
lust. Vad har p-piller och kondomer med växter att göra? Under en vandring i Bergianska
trädgården berättar vi om växternas betydelse för vår sexualitet, lust och hälsa. Vi anknyter även
till människoapornas sexualitet. Om tiden räcker till bekantar vi oss även med Linnés sexualsystem
och drar kopplingar till hur växterna lockar till sig sina pollinatörer för sin förökning.
Anknytning till kursplan
Kropp och hälsa. Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet
och kärlek. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskad graviditet på
individnivå, global nivå och i ett historiskt perspektiv. Biologin och världsbilden. Historiska och
nutida upptäckter.
Inför besöket krävs inga förkunskaper. Aktiviteten tar 90 minuter och utförs med max 32 elever,
som delas upp i två grupper. Aktiviteten genomförs året om i Naturens Hus samt i Edvard
Andersons växthus eller i Bergianska trädgården beroende på säsong.
Kontakt: [email protected]. Välkommen att boka besök!
BI_Karleksliv_gr89_04verH
www.vetenskapenshus.se