Sexualitet – Utvecklingsstörning/Autism

advertisement
Sexualitet – Utvecklingsstörning/Autism
Föreläsningen vänder sig till fritidsledare och annan personal som möter barn och unga med
funktionsnedsättning i sin verksamhet. Exempel på innehåll:




Hur ser den ”normala” psykosexuella utvecklingen ut?
Sexuell utsatthet som en följd av funktionsnedsättningen.
Frigörelse o vuxenblivande.
Exempel på situationer som personal har att hantera: sexuellt utagerande,
övergrepp och förälskelse i personal.
Margareta Nordeman har lång erfarenhet av området sexualitet och funktionsnedsättning både
som lärare, psykoterapeut och föreläsare.
Hennes senaste bok "När känslan tar över" om sexualitet, utvecklingsstörning/autism,
kommer i reviderad upplaga på Carlssons förlag i oktober, och kan köpas vid förläsningen för
190 kronor. Den är ett verktyg för att kunna fortsätta med samlevnadsarbetet i
personalgruppen. Boken kan användas som ett studiecirkelmaterial.
När: Tisdagen den 22 november kl 9:00-12:00.
Var: Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 på Kungsholmen, i Hörsalen.
Kostnad: 500 kr, inklusive fika.
Anmälan: Gå in på www.fskf.nu/anmalan och ange kursnummer 1130.
Sista anmälningsdag är tisdagen den 15 november.
Ansvarig: Malin Bernt, Stockholms stad, [email protected], 08-508 28 443
Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer, FSKF, är en förening som fungerar
som ett nätverk för länets kommuner. Syftet är att gemensamt verka för frågor inom
kultur- och fritidsektorn och att tillhandahålla ett utbildningsprogram för anställda inom
olika sektorer.
Download