Hur kan man bemöta frågor om sexualitet och stödja individer i sina

advertisement
Hur kan man bemöta frågor om sexualitet och stödja individer i sina egna val?
Och hur kan man identifiera sexuell utsatthet? Dessa frågor, och många andra,
kommer vi att diskutera under kursen.
Sexualiteten är en viktig del av människors hälsa, identitet och relationer och därför betydelsefullt att ta upp
i socialt behandlingsarbete. I samtal om sexualitet kan man också uppmärksamma och stödja individer som
är särskilt riskutsatta.
Under kursen ”Sexualitet i socialt behandlingsarbete” tas olika tema kring sexualitet upp och kursdeltagarna
får också ta del av olika samtalsmetoder. Kursen ger också möjlighet att reflektera kring förhållningssätt
i arbetet.
Delar av programmet:
´
Riskutsatta unga - sexuell hälsa och rättigheter
´
Normkritisk pedagogik och mentalisering
´
Sex mot ersättning
´
Att bemöta frågor om sexualitet
´
Att göra sig illa med sex
´
Könssjukdomar och säkrare sex
´
Sexuella gränser
´
Sexuellt risktagande
Kursen vänder sig till personal på hem för vård och boende (hvb-hem), personal inom socialtjänsten eller personal från andra delar av den sociala sektorn. Kursens fokus är unga och unga vuxna. Då det är en
grundkurs krävs inga förkunskaper.
Tid: 19-21 mars 2014
För mer information och anmälan www.rfsu.se/socialtarbete
Download