1/1 HUCS CANCERCENTRUM 25.4.2016 Sexualterapeut

1/1
HUCS CANCERCENTRUM
25.4.2016
Sexualterapeut
Sexualitet är något som berör alla. Sexualitet är en intim, privat och känslig sak. Sexualitet
innefattar inte enbart handlingar, utan det är mycket mer: det är också ett sätt att vara kvinna, ett
sätt att finna närhet och att vara i en människorelation. Sexualitet är energi som reflekteras i
tankar, känslor och handlingar, och på så sätt i hela den psykiska och fysiska hälsan.
Till sexualterapeutens mottagning kan man komma för att till exempel
-
samtala om bristande lust och/eller problem i samband med samlag såsom smärta,
problem att bli upphetsad och/eller problem med torra slemhinnor
-
samtala om de utmaningar och problem som kan uppstå i en relation i och med
insjuknandet i cancer, eller hitta sätt att upprätthålla och/eller stärka en redan fungerande
parrelation. Man kan även vända sig till sexualterapeut om man har tankar gällande att
inleda en ny parrelation.
-
I och med insjuknandet i cancer kan det uppstå ett behov av att diskutera och fundera över
vilken typ av kvinna jag är, vad som har förändrats i mig eller vad som håller på att
förändras i mig. Ens egen kropp kan kännas främmande, eller så kan man behöva hjälp att
samtala om att acceptera sin förändrade kroppsbild.
Man kan även komma till sexualterapeutens mottagning tillsammans med sin partner.