SEX OCH RELATIONER Pedagogisk planering Syfte och förmågor

SEX OCH RELATIONER
Pedagogisk planering
Syfte och förmågor
Ge alla elever förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• diskutera, granska och ta ställning i frågor som rör sex och relationer
• planera och genomföra systematiska undersökningar
• använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i kroppen.
Centralt innehåll
Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek
och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på
individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan.
Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och
samhällsdiskussioner med koppling till biologi.
Arbetssätt:
genomgångar, filmer, diskussioner, spektrum biologi sid.367-395
Ljudbok: https://digitalt.liber.se/ljudmaskin/#/spektrum_biologi
Prov fredag 11 december
Kunskapsmål
HÄR FÅR DU LÄRA DIG














beskriva människans sexualitet och reproduktion
samtala och diskutera kring frågor om olika sorters sexualitet
beskriva olika metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter
förstå att även vårt sexuella liv lyder under samhällets lagar
diskutera frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar
ta ställning i frågor om exempelvis graviditet och abort.
• Pubertet: känner till hur kroppen förändras under puberteten för tjejer respektive killar.
• Könsorganen: Du kan sätta ut namn på kvinnans och mannens könsorgan delar, samt känner till vilken
funktion delarna har.
• Befruktningen: Du kan berätta lite om hur befruktning går till
• Graviditet: Hur blir man med barn och i stora drag kunna något om hur fostrets utvecklas i magen.
• Könssjukdomar: Du känner till några vanliga könssjukdomar; smittvägar, symptom,botemedel, konsekvenser
• Smittskyddslagen: Du vet vad smittskyddslagen innebär.
• Du kan föra en enkel diskussion om sexualitet och samlevnad och i det sammanhanget
visar respekt för andras ståndpunkter/åsikter och för olika samlevnadsformer.
För högre betyg än E krävs att du, utöver en djupare förståelse av







kunskaperna ovan, ska:
• kunna använda naturvetenskapliga begrepp utan svårigheter och i nya situationer
• kunna diskutera, granska och värdera vetenskapliga frågor självständigt och i
grupp
• kunna bidra med egna, väl motiverade åsikter, kommentarer och idéer som
reflekterar över det som lärts på flera sätt
• kunna reflektera och dra egna slutsatser.